ข่าวรอบรั้ว สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

“ศิษย์เก่ารวมใจครบรอบ ๘๓ ปี”

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นายสุชิต  ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓  เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนอนุบาล “ศิษย์เก่ารวมใจ ครบรอบ ๘๓ ปี”จากการทอดผ้าป่าสามัคคีของชุมชน และศิษย์เก่า โรงเรียนวัดก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

   
    
   
    
    

รับมอบอาคารอเนกประสงค์ ร.ร.บ้านหนองหัวหมู...

โพสต์2 เม.ย. 2561 21:30โดยWichain All   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2561 01:41 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ]

เมื่อวันที่  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑  นายเอกชัย  ปุยะติ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานรับมอบอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู จาก ดร.นพ.นิวัฒน์ชัย  นามวิชัยศิริกุล รองอธิการบดีผ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู อำเภอหนองกี่

จังหวัดบุรีรัมย์



ร่วมรับผู้ตรวจราชการ ศธ.

โพสต์15 มี.ค. 2561 00:09โดยWichain All   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2561 01:36 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ]

มื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑  นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรวจราชการ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ในโอกาสนี้ นายสุชิต  ชมภูวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ


ตรวจเยี่ยม และตรวจความพร้อม ร.ร.เปิดอนุบาล ๓ ปี

โพสต์14 มี.ค. 2561 00:33โดยWichain All

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  นายสุชิต  ชมภูวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้กำลังใจครู นักเรียน และตรวจความพร้อมโรงเรียนที่จะเปิดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ๓ ปี โรงเรียน

บ้านก้านเหลือง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์
 
 

ตรวจเยี่ยม และตรวจความพร้อม ร.ร.เปิดอนุบาล ๓ ปี

โพสต์14 มี.ค. 2561 00:19โดยWichain All

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  นายสุชิต  ชมภูวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้กำลังใจครู นักเรียน และตรวจความพร้อมโรงเรียนที่จะเปิดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ๓ ปี โรงเรียน

บ้านระนามพลวง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

ตรวจความพร้อมเปิดอนุบาล ๓ ปี

โพสต์13 มี.ค. 2561 23:35โดยWichain All

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  ดร.ปัญญา  หาแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะกรรมการตรวจความพร้อมโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ๓ ปี (อนุบาล ๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อตรวจความพร้อมโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ๓ ปี โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน โรงเรียนวัดอัมภาราม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

 
 
 

ตรวจความพร้อมโรงเรียนเปิดอนุบาล ๓ ปี

โพสต์12 มี.ค. 2561 02:01โดยWichain All

นางสมจิต  สังชรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะกรรมการฯ ตรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนอนุบาล ๓ ขวบ......

          เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑  นางสมจิต  สังขรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะกรรมการตรวจความพร้อมโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ๓ ปี (อนุบาล ๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อตรวจความพร้อมโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ๓ ปี โรงเรียนบ้านขามน้อย โรงเรียนบ้านโคกกระชาย และโรงเรียนบ้านนาจาน อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์



ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู

โพสต์8 มี.ค. 2561 21:10โดยWichain All

                ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ (นายสุชิต  ชมภูวงศ์)  ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู.....

          เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑  นายสุชิต  ชมภูวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ พร้อมด้วย นางสมจิต  สังขรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะศึกษานิเทศก์  ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และเพื่อให้กำลังใจครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์


ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี

โพสต์8 มี.ค. 2561 20:59โดยWichain All

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ (นายสุชิต  ชมภูวงศ์)  ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี.....

          เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑  นายสุชิต  ชมภูวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ พร้อมด้วย นางสมจิต  สังขรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะศึกษานิเทศก์  ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และเพื่อให้กำลังใจครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 
 
 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสระขาม

โพสต์8 มี.ค. 2561 20:44โดยWichain All


              ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ (นายสุชิต  ชมภูวงศ์)  ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านสระขาม.....

              เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑  นายสุชิต  ชมภูวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ พร้อมด้วย นางสมจิต  สังขรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะศึกษานิเทศก์  ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และเพื่อให้กำลังใจครู นักเรียน โรงเรียนบ้านสระขาม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์


ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสะเดาหวาน

โพสต์8 มี.ค. 2561 20:22โดยWichain All

             ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ (นายสุชิต  ชมภูวงศ์)  ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านสะเดาหวาน.....

          เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑  นายสุชิต  ชมภูวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ พร้อมด้วย นางสมจิต  สังขรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะศึกษานิเทศก์  ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และเพื่อให้กำลังใจครู นักเรียน โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์


1-10 of 17