หน้าหลัก

การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลา 4 เดือน(เดือนมิถุนายน - กันยายน)  หนังสือ  บัญชีจัดสรร
ได้ที่ https://covid19.obec.go.th  หรือ http://202.29.173.13/login?r=school
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ระยะที่ 2 เอกสารแนบ
- ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รอบที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 เอกสารแนบ
- มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   สพฐ.  สพป.บร.3
--- แผนปฏิบัติโครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เอกสารแนบ
https://sites.google.com/a/brm3.go.th/brm3-online/ • ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมิน “โรงเรียนคุณธรรม” เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมปฏิบัต ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2563 03:32 โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
 • สพฐ. ติดตามการจัดการเรียนการสอน ร.ร.อนุบาลหนองกี่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา รักษาการ ผชช.ด้านวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษา และคณะ สตผ.สพฐ. ติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอน ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2563 03:24 โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
 • สพฐ. ติดตามการจัดการเรียนการสอน ร.ร.อนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา รักษาการ ผชช.ด้านวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษา และคณะ สตผ.สพฐ. ติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอน ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2563 03:06 โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
 • ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางสมจิต สังขรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และคณะ ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการเฝ้าระว ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2563 02:56 โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
 • “พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา” เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมปฏิบัต ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2563 02:43 โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 108 รายการ ดูเพิ่มเติม »


วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง
  (มีผู้ชม 0 ครั้ง) 
                   นายนิธิศักดิ์ วันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง ได้นำคณะครูจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนในเขตบริการทั้ง 5 หมู่บ้าน ในปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 โดยจัดประชุมชี้แจงน.... 
วันเสาร์ที่ 09 พฤษภาคม 2563
ผู้ส่งข่าว : นางกัญญาภัทร ดีสวาสดิ์
  (มีผู้ชม 0 ครั้ง) 
                    ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านตะโก “วันครู 2501” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 นำโดย นายประชัน เรืองมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูออกสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวร.... 
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านหนองตาดำ
  (มีผู้ชม 82 ครั้ง) 
                   แจ้งผลการทดสอบ ผลการสอบของป.1 โรงเรียนบ้านหนองตาดำ ได้ลำดับที่ 8️⃣🎉🎉 จากโรงเรียนที่เข้าสอบ215โรงเรียน นายสำรอง ศรีสมัคร รู้สึกยินดีและให้กำลังใจนักเรียนและครูผูสอนที่เสียสละทุ่มเทในการ ติว สอน สอบ ยอดเยี่ยมทั้งครูและนั.... 

YouTube Video

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดูเพิ่มเติม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://drive.google.com/drive/folders/1IsBa9nwL0eYPSfeK8oQitNUMMVmP1e3m?usp=sharing

 
https://sites.google.com/a/brm3.go.th/buriram3/baebsxbtham-khwam-phung-phxci   https://sites.google.com/a/brm3.go.th/buriram3/khid-hen

แผนที่ Google Maps สพป.บุรีรัมย์ เขต 3   


ประกาศเจตจำนงสุจริต
ในการบริหารงานสำนักงาน
https://sites.google.com/a/brm3.go.th/buriram3/cetcanng-sucrit-khxng-phu-brihar-1

E-Service
https://sites.google.com/brm3.go.th/salary/
https://sites.google.com/a/brm3.go.th/personbrm3/http://brm3.youweb.info/
http://smss-brm3.youweb.info/
https://padlet.com/itecbr3/gws8n036mb0p
https://padlet.com/itecbr3/gws8n036mb0p

แผนการดำเนินงาน
https://drive.google.com/file/d/1z7vfsbgrM05EcNEYvoP0Oz3TcW-Rsspf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RZDeJudA7HPu9GUrZQFSiBh80oYP6txt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xQh_PO14S4EJNOr_RBvfgohc6cbBHs9t/view

ระบบสนับสนุน
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://data.bopp-obec.info/emis/
https://www.tepeonline.org/
https://drive.google.com/file/d/1kxgCEM115Wrk1uuR3ug4b7FZzXmQDNUc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14LmclfI6kz9O4TrX76IENhyZ8Ujx-tAF/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/brm3.go.th/buriram3/home/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/brm3.go.th/buriram3/home/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD.png
http://125.25.83.39/enews/
http://125.25.83.39/download1/
https://sites.google.com/a/brm3.go.th/buriram3/vichakan
https://docs.google.com/forms/d/1NnpcUfIVXADnt9GbWavzMHdeiJM2Nj-f6LO3f968q3A/viewform?edit_requested=true#
https://drive.google.com/file/d/1_WMtFsazK8y6ylWfCUT22YFRTc1IIiGY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1oRcC5vukH48EOudDIgAaEmdaGj4ythOa/view
https://sites.google.com/a/brm3.go.th/moralbrm3/
https://sites.google.com/brm3.go.th/partnership-school

Social Networkhttps://www.facebook.com/buriram3https://drive.google.com/open?id=1yyqM9RS4cWFMgY5Bh_UT1Tr5Hy-sY69k


เว็ปไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บร. เขต 3

การประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
https://www.parliament.go.th/aipa2019/