หน้าหลัก


คณะกรรมการตามคำสั่งตรวจการประเมิน  ITA online  ในวันที่  22  กันยายน  2564 ขอให้ท่านเตรียมอุบปกรณ์ดังนี้
  1.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  2.ปลั้กไฟพ่วง เอกสารแนบ

จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณ Internet(เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564)  หนังสือ    บัญชีจัดสรรรายโรง

 แจ้งโรงเรียนดำเนินการประเมินตนเองตามแนวทางการดำเนินงาน 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ รอบ โดยระบบจะเปิดให้รายงาน ในวันที่         15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564  ผ่านเว็บไซด์โรงเรียนวิถีพุทธ    https://www.vitheebuddha.com

   จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณ Internet (เดือนกรกฎาคม 2564)  หนังสือ   หนังสือสพฐ.  บัญชีจัดสรรรายโรง


ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
และการอนุมัติจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563(หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564)   หนังสือ+++++++++++++          ยกระดับป้องกันCOVID-19 ตามมาตรการ SSET-CQ และDMHT-RC        +++++++++++ 
  
      https://drive.google.com/file/d/11zZNanEshyxwgq4H1FaIKxi_QwGT1Mf5/view?usp=sharing         
    
++++++  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   สพฐ.  สพป.บร.3 ++++++


https://sites.google.com/a/brm3.go.th/buriram3/home/ita


https://www.facebook.com/media/set/?vanity=buriram3&set=a.4308095199278938


https://www.facebook.com/media/set/?vanity=buriram3&set=a.4308086095946515

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=buriram3&set=a.4299774306777694

 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=buriram3&set=a.4299750626780062


https://www.facebook.com/media/set/?vanity=buriram3&set=a.4293489344072857


https://www.facebook.com/media/set/?vanity=buriram3&set=a.4290710247684100
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดูเพิ่มเติม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 
https://sites.google.com/a/brm3.go.th/buriram3/baebsxbtham-khwam-phung-phxci                                https://sites.google.com/a/brm3.go.th/buriram3/khid-hen

แผนที่ Google Maps สพป.บุรีรัมย์ เขต 3