หน้าหลัก

แจ้งโรงเรียนที่มีความประสงค์จะแก้ไข  ปรับเปลี่ยนข้อมูลรายงาน สถานการณ์ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่  http//202.29.173.26/open2564   ขอให้แจ้งที่ไลน์  081-9660431
เพื่อปลดล๊อกยืนยันข้อมูลของโรงเรียน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่  23  กรกฎาคม  2564  ก่อนเวลา  10.00  น.

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)  สพฐ.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ DLTV เอกสารแนบ

การสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แบบสำรวจข้อมูลการใช้ DLTV   เอกสารแนบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ เอกสารแนบ

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
และการอนุมัติจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563(หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564)   หนังสือ

    ++++++ จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณ Internet (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)  +++++++
+++++++++++++          ยกระดับป้องกันCOVID-19 ตามมาตรการ SSET-CQ และDMHT-RC        +++++++++++ 


               


++++++  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   สพฐ.  สพป.บร.3 ++++++


https://sites.google.com/a/brm3.go.th/buriram3/home/ita

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=buriram3&set=a.4258917650863360


https://www.facebook.com/media/set/?vanity=buriram3&set=a.4258968820858243

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=buriram3&set=a.4252566111498514


 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=buriram3&set=a.4238273536261105


https://www.facebook.com/media/set/?vanity=buriram3&set=a.4235515259870266


https://www.facebook.com/media/set/?vanity=buriram3&set=a.4235410773214048
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดูเพิ่มเติม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 
https://sites.google.com/a/brm3.go.th/buriram3/baebsxbtham-khwam-phung-phxci                                https://sites.google.com/a/brm3.go.th/buriram3/khid-hen

แผนที่ Google Maps สพป.บุรีรัมย์ เขต 3