หน้าหลัก

       
จ้งโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษารับสื่อ 60 พรรษา
ได้ที่ห้องศูนย์สื่อ สพป.บร.เขต 3 ภายในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 
สำรวจความต้องการใช้ DLTV ในโรงเรียนขยายโอกาสเพื่อขอตั้งงบปี 2563
กรอกข้อมูลภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ก่อนเวลา 12.00 น.
 
เกณฑ์การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมศิลปะหัตถกรรม เอกสารแนบ 
- การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เอกสารแนบ คู่มือ
- แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่รายงานทุพโภชนาการ ให้รายงานโดยด่วน รายชื่อแนบ

 • รับมอบอาคารอเนกประสงค์ ร.ร.บ้านหนองหัวหมู... เมื่อวันที่  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑  นายเอกชัย  ปุยะติ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานรับมอบอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู จาก ดร.นพ.นิวัฒน์ชัย  นามว ...
  ส่ง 2 ก.ค. 2561 01:41 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
 • ร่วมรับผู้ตรวจราชการ ศธ. เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑  นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรวจราชการ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนเสนศิร ...
  ส่ง 2 ก.ค. 2561 01:36 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
 • ตรวจเยี่ยม และตรวจความพร้อม ร.ร.เปิดอนุบาล ๓ ปี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  นายสุชิต  ชมภูวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมการจ ...
  ส่ง 14 มี.ค. 2561 00:33 โดย Wichain All
 • ตรวจเยี่ยม และตรวจความพร้อม ร.ร.เปิดอนุบาล ๓ ปี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  นายสุชิต  ชมภูวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมการจ ...
  ส่ง 14 มี.ค. 2561 00:19 โดย Wichain All
 • ตรวจความพร้อมเปิดอนุบาล ๓ ปี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  ดร.ปัญญา  หาแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะกรรมการตรวจความพร้อมโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนระด ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2561 23:35 โดย Wichain All
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://drive.google.com/file/d/0BxilnheRNIpla3BnendIMENXelk/view?usp=sharing

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เอกสารดาวโหลด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://drive.google.com/drive/folders/1IsBa9nwL0eYPSfeK8oQitNUMMVmP1e3m?usp=sharing