หน้าหลัก

       

โรงเรียนสามารถเข้าแก้ไขชื่อนักเรียนและครูได้ถึงวันที่ 25 ก.ย. 61
ที่ https://esan68.sillapa.net/sp-brm3/ โดยใช้ยูซเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดของโรงเรียน

แจ้งผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ณ ตราด มีจุดขึ้นรถ 3 จุด
ดังนี้ 1.สพป.บร.3 , 2.หน้าธนาคารกรุงเทพ อ.ปะคำ , 3.ปั้มปตท.โนนดินแดง(ปั้มใหม่) 
ในวันที่. 23. กย.เวลา. 22.00 น เอกสารแนบ

แจ้งทุกโรงเรียนส่งครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
วันที่ 22 - 23  กันยายน  2561  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนางรอง เอกสารแนบ

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบรับกล่องบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยภายใน
วันที่ 19-20 ก.ย. 61 เวลา 09.00-16.00 น. ที่ห้องกลุ่มนิเทศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เอกสารแนบ

ขอให้โรงเรียนรายงานการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561 ตามแบบลิ้งค์รายงานดังแนบ (โรงเรียนที่จะตอบแบบสอบถามต้องใช้บัญชี Gmail ล็อกอินอีเมลในระบบ google ก่อนถึงจะเข้าตอบแบบสอบถามได้ เพราะในแบบสอบถามมีให้แนบไฟล์แบบรายงานเข้ามาด้วย )  แบบสอบถาม แบบฟอร์มขอให้สถานศึกษารายงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าสาธารณูปโภค และสภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค ของสถานศึกษา
 ตามแบบ 4 และ แบบ 5 ในงวดไตรมาสที่  4 (เดือน ก.ค. - ก.ย.) ส่งวันที่ 10 ต.ค. 61 เอกสารแนบ

ขอเชิญประชุมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
 วันที่ 22-23 ก.ย. 61 ณ ห้องประชุมนางรอง เอกสารแนบ


-----------------------------------------------
 • รับมอบอาคารอเนกประสงค์ ร.ร.บ้านหนองหัวหมู... เมื่อวันที่  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑  นายเอกชัย  ปุยะติ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานรับมอบอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู จาก ดร.นพ.นิวัฒน์ชัย  นามว ...
  ส่ง 2 ก.ค. 2561 01:41 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
 • ร่วมรับผู้ตรวจราชการ ศธ. เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑  นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรวจราชการ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนเสนศิร ...
  ส่ง 2 ก.ค. 2561 01:36 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
 • ตรวจเยี่ยม และตรวจความพร้อม ร.ร.เปิดอนุบาล ๓ ปี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  นายสุชิต  ชมภูวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมการจ ...
  ส่ง 14 มี.ค. 2561 00:33 โดย Wichain All
 • ตรวจเยี่ยม และตรวจความพร้อม ร.ร.เปิดอนุบาล ๓ ปี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  นายสุชิต  ชมภูวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมการจ ...
  ส่ง 14 มี.ค. 2561 00:19 โดย Wichain All
 • ตรวจความพร้อมเปิดอนุบาล ๓ ปี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  ดร.ปัญญา  หาแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะกรรมการตรวจความพร้อมโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนระด ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2561 23:35 โดย Wichain All
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ สพฐ.


https://drive.google.com/file/d/0BxilnheRNIpla3BnendIMENXelk/view?usp=sharing

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เอกสารดาวโหลด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://drive.google.com/drive/folders/1IsBa9nwL0eYPSfeK8oQitNUMMVmP1e3m?usp=sharingศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68
https://esan68.sillapa.net/sp-brm3/

      ระบบงานสนับสนุน
https://sites.google.com/brm3.go.th/salary/
http://brm3.youweb.info/

https://portal.bopp-obec.info/obec61/
http://data.bopp-obec.info/emis/

https://www.tepeonline.org/
https://drive.google.com/open?id=1eCcFjFT86blMEuaj1kpZHX_-jClMdJjV

โทรทัศน์เพื่อการศึกษาhttp://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php