บุคลากรทำเนียบผู้บริหาร

ดร.ปัญญา หาแก้ว
 รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
  รักษาราชการแทน 
                                                                   ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3


นางสมจิต สังขรักษ์
รอง ผอ.
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3