บุคลากร


ทำเนียบผู้บริหาร


 นายสุชิต ชมภูวงศ์
  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
 


นางสมจิต สังขรักษ์
รอง ผอ.
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3