หน้าหลัก

             แจ้งข่าวด่วน/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
-----------------------------------------------
กรอกรแบบสำรวจข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวม
ส่งที่อีเมล์ duanglert2555@gmail.com ภายในวันที่ 23 มี.ค.61 เอกสารแนบ

 โปรแกรม Excel ในการประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลางของสพฐ. ดาวโหลด
สพฐ.แจ้งยกเลิกการกรอกข้อมูลและประมวลผลข้อมาตรฐานสอบกลาง เอกสารแนบ

การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง เอกสารแนบ
แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
 ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2560 เอกสารแนบ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 เอกสารแนบ
-----------------------------------------------
ข่าวประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

อบรมพัฒนาครู

https://drive.google.com/file/d/0BxilnheRNIpla3BnendIMENXelk/view?usp=sharing

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า อบรมพัฒนาครู
-----------------------------------------------


 • ร่วมรับผู้ตรวจราชการ ศธ. เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑  นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรวจราชการ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนเสนศิร ...
  ส่ง 15 มี.ค. 2561 00:09 โดย Wichain All
 • ตรวจเยี่ยม และตรวจความพร้อม ร.ร.เปิดอนุบาล ๓ ปี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  นายสุชิต  ชมภูวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมการจ ...
  ส่ง 14 มี.ค. 2561 00:33 โดย Wichain All
 • ตรวจเยี่ยม และตรวจความพร้อม ร.ร.เปิดอนุบาล ๓ ปี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  นายสุชิต  ชมภูวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมการจ ...
  ส่ง 14 มี.ค. 2561 00:19 โดย Wichain All
 • ตรวจความพร้อมเปิดอนุบาล ๓ ปี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑  ดร.ปัญญา  หาแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะกรรมการตรวจความพร้อมโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนระด ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2561 23:35 โดย Wichain All
 • ตรวจความพร้อมโรงเรียนเปิดอนุบาล ๓ ปี นางสมจิต  สังชรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และคณะกรรมการฯ ตรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนอนุบาล ๓ ขวบ......           เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑  นางสมจ ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2561 02:01 โดย Wichain All
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »พิธ๊เปิดการแข่งขันกีฬา “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝัน ห้องเรียนกีฬา”
เปิด[24] เมื่อ 05/10/17
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานรับมอบ ดิวีดี สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “...
เปิด[67] เมื่อ 03/10/17
สพฐ.จัดประชุมแนวทางจดทำแผนและงบประมาณ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทราวดี นครปฐม
เปิด[93] เมื่อ 02/10/17
เลขาธิการ กพฐ. ประธานพิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ สพป.พิษณุโลก เขต 1
เปิด[111] เมื่อ 30/09/17
เลขาธิการ กพฐ.แถลงข่าวการแก้ปัญหาผลกระทบการขาดแคลนครูจากการเกษียณ ปีงบประมาณ2560
เปิด[145] เมื่อ 29/09/17
สพฐ.ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”
เปิด[184] เมื่อ 03/08/17

หนังสือราชการ สพฐ.https://drive.google.com/file/d/0BxilnheRNIpla3BnendIMENXelk/view?usp=sharing

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เอกสารดาวโหลด


https://drive.google.com/file/d/0BxilnheRNIpla3BnendIMENXelk/view?usp=sharing

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า อบรมพัฒนาครู


http://www.esan67.sillapa.net/sp-brm3/

https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/sux-phasa-xangkvs
http://obecmail.org/
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/gchat
https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/pph1

https://sites.google.com/a/ssbr.go.th/ssbr_32/swasdi-khunkhru2559
https://drive.google.com/drive/folders/0B_YkOJQIwHx9R2NtOUw1Z3dHQlE

หน่วยงานการศึกษาhttp://www.onec.go.th/onec_web/main.phphttp://www.parliament.go.th/dyouth/

อาเซียน

แฟจเพจ

วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษาhttp://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.phphttp://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ/videos
http://webapp.uni.net.th/UniNet/Loginpage.php?pageT=idx

สถิติผู้เข้าชม

http://www.thaiteachers.tv/teachers.php