Descripció de l'escola

- L’escola Brianxa és una centre privat i concertat per la Generalitat de Catalunya. 

- La titularitat de l’escola recau sobre la cooperativa de pares que regeix el Consell Rector.

- Presenta una sola línia d’Educació Infantil (llar d'infants i parvulari), Primària i Secundària, i tot en un mateix edifici.

- L’escola contempla l’educació com un procés integral de l’alumnat.

- Es dóna una gran importància a la relació i coordinació entre la família i el centre.

- L’escola posarà a l’abast de l’alumne, els mitjans adients perquè assoleixi la seva maduresa física, psicològica, intel·lectual, moral, i social, respectant la diversitat.

- Escola oberta a l’entorn i a la tecnologia de la informació i comunicació.

- Centrada en potenciar l'aprenentatge de la tercera llengua (anglès). 

- Escola amb més de cinquanta anys d’història, s’inicien les classes l’any 1959.