Contacta amb el centre:

  • Telèfon: 93 765 02 59
  • Emails:
    • Secretaria: brianxa@brianxa.cat
    • Administració: administracio@brianxa.cat
    • Consell Rector: crector@brianxa.cat
    • Direcció: xavimanresa@brianxa.cat