นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ทั้ง 5 ภาค  

 
ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ
 https://sites.google.com/a/bpt.ac.th/neec2018/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ภาคกลาง
 
ภาคใต้
http://gg.gg/qr-codenorth

ภาคเหนือ