กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 มี.ค. 2561 00:36 Anunya Srikaewkhan แนบ ประกาศ กศจ.ชม. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเ_Page_1.jpg กับ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
18 มี.ค. 2561 00:36 Anunya Srikaewkhan แนบ ประกาศ กศจ.ชม. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเ.PDF กับ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
18 มี.ค. 2561 00:36 Anunya Srikaewkhan สร้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
16 มี.ค. 2561 17:45 Anunya Srikaewkhan แก้ไข ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
16 มี.ค. 2561 17:45 Anunya Srikaewkhan แก้ไข ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
15 มี.ค. 2561 19:51 Anunya Srikaewkhan แนบ ผลการพิจารณาย้ายครู รอบ 1 ประจำปี 2561_Page_01.jpg กับ ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
15 มี.ค. 2561 19:51 Anunya Srikaewkhan แนบ ผลการพิจารณาย้ายครู รอบ 1 ประจำปี 2561.pdf กับ ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
15 มี.ค. 2561 19:51 Anunya Srikaewkhan สร้าง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
12 มี.ค. 2561 01:15 Rattana Janroumjit แนบ ประกาศ ศธจ.เชียงใหม่_Page_1.jpg กับ การรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
12 มี.ค. 2561 01:15 Rattana Janroumjit แนบ ประกาศ ศธจ.เชียงใหม่.pdf กับ การรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
12 มี.ค. 2561 01:15 Rattana Janroumjit สร้าง การรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
12 มี.ค. 2561 00:52 Rattana Janroumjit แนบ าโอน.jpg กับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ
12 มี.ค. 2561 00:52 Rattana Janroumjit แนบ รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอน.pdf กับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ
12 มี.ค. 2561 00:52 Rattana Janroumjit สร้าง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ
12 มี.ค. 2561 00:43 Rattana Janroumjit แนบ การคัดเลือกประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ.pdf กับ การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
12 มี.ค. 2561 00:43 Rattana Janroumjit แนบ 111.jpg กับ การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
12 มี.ค. 2561 00:43 Rattana Janroumjit สร้าง การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
2 มี.ค. 2561 15:19 Anunya Srikaewkhan แก้ไข ศธจ.เชียงใหม่ สำรวจความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชี กศจ.เชียงใหม่ เพื่อไปขึ้นบัญชี กศจ.อื่น (กศจ.อื่นขอใช้บัญชีฯ)
2 มี.ค. 2561 15:19 Anunya Srikaewkhan แก้ไข ศธจ.เชียงใหม่ สำรวจความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชี กศจ.เชียงใหม่ เพื่อไปขึ้นบัญชี กศจ.อื่น (กศจ.อื่นขอใช้บัญชีฯ)
2 มี.ค. 2561 15:00 Anunya Srikaewkhan แก้ไข ศธจ.เชียงใหม่ สำรวจความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชี กศจ.เชียงใหม่ เพื่อไปขึ้นบัญชี กศจ.อื่น (กศจ.อื่นขอใช้บัญชีฯ)
2 มี.ค. 2561 14:58 Anunya Srikaewkhan แก้ไข ศธจ.เชียงใหม่ สำรวจความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชี กศจ.เชียงใหม่ เพื่อไปขึ้นบัญชี กศจ.อื่น (กศจ.อื่นขอใช้บัญชีฯ)
2 มี.ค. 2561 14:55 Anunya Srikaewkhan แก้ไข ศธจ.เชียงใหม่ สำรวจความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชี กศจ.เชียงใหม่ เพื่อไปขึ้นบัญชี กศจ.อื่น (กศจ.อื่นขอใช้บัญชีฯ)
2 มี.ค. 2561 14:53 Anunya Srikaewkhan แนบ 84445.jpg กับ ศธจ.เชียงใหม่ สำรวจความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชี กศจ.เชียงใหม่ เพื่อไปขึ้นบัญชี กศจ.อื่น (กศจ.อื่นขอใช้บัญชีฯ)
2 มี.ค. 2561 14:53 Anunya Srikaewkhan แนบ 6 จดหมายสอบถามความสมัครใจ - เอกเกษตรกรรม.pdf กับ ศธจ.เชียงใหม่ สำรวจความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชี กศจ.เชียงใหม่ เพื่อไปขึ้นบัญชี กศจ.อื่น (กศจ.อื่นขอใช้บัญชีฯ)
2 มี.ค. 2561 14:53 Anunya Srikaewkhan แนบ 5 จดหมายสอบถามความสมัครใจ - เอกสังคมศึกษา.pdf กับ ศธจ.เชียงใหม่ สำรวจความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชี กศจ.เชียงใหม่ เพื่อไปขึ้นบัญชี กศจ.อื่น (กศจ.อื่นขอใช้บัญชีฯ)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า