กิจกรรมล่าสุดของไซต์

Anunya Srikaewkhan แนบ ประกาศผลการคัดเลือก นศ.ทุนภาษาที่สองเพือบ.pdf กับ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
Anunya Srikaewkhan แนบ 14112561.jpg กับ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
Anunya Srikaewkhan สร้าง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
13 พ.ย. 2561 01:00 Anunya Srikaewkhan แนบ ประกาศผู้มีสิทธิสอบทุนภาษาที่ 2.pdf กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
13 พ.ย. 2561 01:00 Anunya Srikaewkhan แนบ 131161.jpg กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
13 พ.ย. 2561 01:00 Anunya Srikaewkhan สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
2 พ.ย. 2561 05:51 Anunya Srikaewkhan แนบ สพม.34.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2 พ.ย. 2561 05:51 Anunya Srikaewkhan นำออกไฟล์แนบ สพม.34.pdf จาก การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2 พ.ย. 2561 05:19 Anunya Srikaewkhan แนบ สพป.เชียงใหม่ เขต 2.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2 พ.ย. 2561 05:18 Anunya Srikaewkhan นำออกไฟล์แนบ สพป.เชียงใหม่ เขต 2.pdf จาก การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2 พ.ย. 2561 02:12 Anunya Srikaewkhan แก้ไข ศธจ.เชียงใหม่ เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2 พ.ย. 2561 00:10 Anunya Srikaewkhan แนบ 3 กำหนดการ-เอกสาร.pdf กับ ศธจ.เชียงใหม่ เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2 พ.ย. 2561 00:10 Anunya Srikaewkhan แนบ 2 ตำแหน่งว่าง 15 พย 61.pdf กับ ศธจ.เชียงใหม่ เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2 พ.ย. 2561 00:10 Anunya Srikaewkhan แนบ 1 หนังสือเรียกตัวบรรจุ - รายชื่อ.pdf กับ ศธจ.เชียงใหม่ เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2 พ.ย. 2561 00:10 Anunya Srikaewkhan แนบ 021161.jpg กับ ศธจ.เชียงใหม่ เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2 พ.ย. 2561 00:10 Anunya Srikaewkhan สร้าง ศธจ.เชียงใหม่ เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย
1 พ.ย. 2561 21:57 eakaphop sukry แนบ รูปหน้าคำสั่ง.jpg กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561
1 พ.ย. 2561 21:57 eakaphop sukry แนบ คำสั่งย้าย ผอ.รร. ปี 61 สพม.34.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561
1 พ.ย. 2561 21:57 eakaphop sukry แนบ คำสั่งย้าย ผอ.รร. ปี 61 สพป.ชม. 6.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561
1 พ.ย. 2561 21:57 eakaphop sukry แนบ คำสั่งย้าย ผอ.รร. ปี 61 สพป.ชม. 5.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561
1 พ.ย. 2561 21:57 eakaphop sukry แนบ คำสั่งย้าย ผอ.รร. ปี 61 สพป.ชม. 4.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561
1 พ.ย. 2561 21:57 eakaphop sukry แนบ คำสั่งย้าย ผอ.รร. ปี 61 สพป.ชม. 3.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561
1 พ.ย. 2561 21:57 eakaphop sukry แนบ คำสั่งย้าย ผอ.รร. ปี 61 สพป.ชม. 2.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561
1 พ.ย. 2561 21:57 eakaphop sukry สร้าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561
1 พ.ย. 2561 21:57 eakaphop sukry แนบ คำสั่งย้าย ผอ.รร. ปี 61 สพป.ชม. 1.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561

เก่ากว่า | ใหม่กว่า