ระเบียบประกาศคำสั่ง

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  400 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 พ.ย. 2560 19:36 Anunya Srikaewkhan
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงาน กศจ.  1775 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 14 พ.ย. 2560 19:35 admin bpnschool
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1460 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 พ.ย. 2560 23:07 อัญชลี ยศยิ่ง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  474 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 พ.ย. 2560 23:17 อัญชลี ยศยิ่ง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1532 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 16 พ.ย. 2560 23:18 อัญชลี ยศยิ่ง
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  665 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 ม.ค. 2561 23:28 Chatchadaporn Chaiprom
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  858 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 เม.ย. 2561 02:36 Anunya Srikaewkhan
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2632 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 เม.ย. 2561 02:36 Anunya Srikaewkhan
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศฯ องค์ประกอบ ตัวชี้วัด การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนฯ ให้ดำรงตำแหน่ง 38ค(2)  3320 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 ม.ค. 2561 01:51 Anunya Srikaewkhan
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ประกาศฯ องค์ประกอบ ตัวชี้วัด การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและขรก.อื่น มาดำรงตำแหน่ง 38ค(2)  3036 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 30 ม.ค. 2561 01:52 Anunya Srikaewkhan
Comments