สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การศึกษาฯ

โพสต์28 ม.ค. 2561 20:25โดยRattana Janroumjit
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2

Comments