ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

โพสต์16 ม.ค. 2561 01:34โดยAnunya Srikaewkhan   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2561 01:50 ]
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ตุลาการ ศาลปกครองสูงสุด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
Ċ
Anunya Srikaewkhan,
16 ม.ค. 2561 01:34
Comments