ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง"

โพสต์16 ก.พ. 2561 00:42โดยRattana Janroumjit   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2561 00:58 ]
จังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง"รุ่นที่ 6 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 20 มีนาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ
Comments