ศธจ.เชียงใหม่ สำรวจความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชี กศจ.เชียงใหม่ เพื่อไปขึ้นบัญชี กศจ.อื่น (กศจ.อื่นขอใช้บัญชีฯ)

โพสต์2 มี.ค. 2561 14:53โดยAnunya Srikaewkhan   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2561 15:19 ]
 ศธจ.เชียงใหม่ สำรวจความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชี กศจ.เชียงใหม่ เพื่อไปขึ้นบัญชี กศจ.อื่น (กศจ.อื่นขอใช้บัญชีฯ) จำนวน 5 กลุ่มวิชาเอก (พลศึกษา, ประถมศึกษา, เกษตร, คอมพิวเตอร์, สังคมศึกษา และ คณิตศาสตร์) ......ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามหนังสือสอบถามความสมัครใจฯ ทุกท่าน  แจ้งความประสงค์การไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่น (สมัครใจ / ไม่สมัครใจ)  ตามแบบแสดงความจำนง  ส่งถึง ศธจ.เชียงใหม่ ตามวัน เวลาที่กำหนด ทางไปรษณีย์..... 

ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งฯ 
....ขอให้ท่านส่งแบบแสดงความจำนง  ทางโทรสารหมายเลข 053-218599 
หรือทาง E-mail: personal.cm2017@gmail.com ก่อนนำส่งทางไปรษณีย์    

* หากมีข้อสงสัย..สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  053-218599