Untitled


ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โพสต์25 พ.ค. 2563 03:36โดยมนธิรา ธิชูโต

กศจ.เชียงใหม่ ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โดยให้ผู้ขึ้นบัญชี ลำดับที่ 1 - 6  ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงบรรจุ  เข้ารับราชการ ในวันที่  12 มิถุนายน  2563 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุน(สควค.) ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์20 พ.ค. 2563 04:11โดยAnunya Srikaewkhan   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2563 04:13 ]

ประกาศ กศจ.เชียงใหม่
เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม. เขต 34 กำหนดเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

กศจ.เชียงใหม่ เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์15 พ.ค. 2563 19:06โดยAnunya Srikaewkhan   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2563 19:12 ]

กศจ.เชียงใหม่ เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 221 อัตรา
ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวตามเวลา และสถานที่รายงานตัวที่กำหนด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 

1. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
        - ภาคเช้า  กลุ่มวิชาเอก คณิตศาสตร์  ศิลปะ และภาษาจีน
        - ภาคบ่าย กลุ่มวิชาเอก อุตสาหกรรม  พลศึกษา  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และปฐมวัย
2. ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    กลุ่มวิชาเอก ภาษาไทย
3. ห้องประชุมเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
    กลุ่มวิชาเอก คอมพิวเตอร์  และ ภาษาอังกฤษ

พร้อมนำหลักฐานประกอบการรายงานตัว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ไปประกอบการรายงานตัวในวัน เวลา ดังกล่าวด้วย... 
(หากไม่ไปรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการบรรจุฯ)

* สำหรับการจัดส่งหนังสือเรียกตัวรายบุคคล... ศธจ.เชียงใหม่ จะจัดส่งหนังสือเรียกตัวตามที่อยู่ที่ท่านได้แนบไว้พร้อมใบสมัคร หรื่อตามที่อยู่ที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงไว้  
การแต่งกาย...ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  แต่งกายชุดสุภาพ // วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 รายงานตัวที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ แต่งกายชุดข้าราชการ


** ศธจ.เชียงใหม่ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินการรรับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
    ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้มารายงานตัวทุกคน ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 และกรอกรายละเอียดการเดินทางของตนเองพร้อมผู้ติดตาม ในแบบขออนุญาตเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยต้องนำเอกสารดังกล่าว มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหรือผู้รับผิดชอบในพื้นที่ทันทีเมื่อเดินทางไปถึงพื้นที่ที่ไปบรรจุฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

โพสต์14 พ.ค. 2563 20:16โดยอัญชลี ยศยิ่ง   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2563 01:33 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

โพสต์13 พ.ค. 2563 08:50โดยAnunya Srikaewkhan

ประกาศ กศจ.เชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5


ประกาศรับสมัครคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนฯ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

โพสต์13 พ.ค. 2563 00:47โดยAnunya Srikaewkhan   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2563 00:53 ]

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

โพสต์12 พ.ค. 2563 23:22โดยAnunya Srikaewkhan   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2563 23:24 ]

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ภายในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

ประกาศคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์8 พ.ค. 2563 08:05โดยAnunya Srikaewkhan   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2563 08:05 ]

กศจ.เชียงใหม่ ประกาศคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

โพสต์1 พ.ค. 2563 06:40โดยAnunya Srikaewkhan   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2563 00:25 ]


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)

โพสต์1 พ.ค. 2563 06:37โดยAnunya Srikaewkhan   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2563 00:18 ]


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

1-10 of 259