ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561

โพสต์17 ก.ค. 2561 01:20โดยAnunya Srikaewkhan


แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 (แก้ไขกลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชาเอกขาดแคลน)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

โพสต์13 ก.ค. 2561 02:24โดยRattana Janroumjit

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34      ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ไปรายงานตัว ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.ฯ   ในวันที่ หากไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิื   รายละเอียดดังแนบ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561

โพสต์11 ก.ค. 2561 05:24โดยAnunya Srikaewkhan   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2561 02:51 ]

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ...เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2561  (ในเวลาราชการ) ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่...รายละเอียดตามเอกสารแนบ

* ข้อควรระวัง
1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง และ ลงลายมือชื่อในใบสมัคร ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
2. การรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น ด้วยปากกาลูกลื่น


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

โพสต์6 ก.ค. 2561 02:13โดยRattana Janroumjit

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัะยมศึกษา เขต 34      ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ http://cmipeo.moe.go.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ในเวลาราชการ   รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์5 ก.ค. 2561 21:22โดยRattana Janroumjit

เรื่อง รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด      โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th หรือ http://ops.sueksa.go.th  ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ฯ

โพสต์4 ก.ค. 2561 02:07โดยRattana Janroumjit

ด้วย อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 14 ตำแหน่ง  โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นสมัครด้วยตนเอง ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 9  อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 19- 26 กรกฎาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดดังแนบ

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนฯ

โพสต์4 ก.ค. 2561 01:30โดยRattana Janroumjit

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแ
ละการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พศ. 2559  จึงขอให้ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนฯ

โพสต์4 ก.ค. 2561 01:23โดยRattana Janroumjit

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  แจ้งว่าสำนักงาน ปปง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  พ.ศ. 2559 จึงขอให้ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศสำนักงาน ปปง.  รายละเอียดดังแนบ

หนังสือขออนุญาตไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์4 ก.ค. 2561 00:49โดยAnunya Srikaewkhan   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2561 00:51 ]

ผู้ที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น  ที่มีความประสงค์ขออนุญาตไปสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2561 

สามารถดาวน์โหลดแบบขออนุญาตไปสมัครสอบแข่งขันฯ ได้ ที่นี่ 


ผลการประกวดแข่งขัน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

โพสต์29 มิ.ย. 2561 03:36โดยAa Daungmanee

ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และยังไม่ได้รับรางวัล สามารถมารับรางวัลได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ
สำหรับเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลทุกการแข่งขัน สามารถมารับได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ที่ห้องพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

1-10 of 110