ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

โพสต์โดยAnunya Srikaewkhan

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศธจ.เชียงใหม่ เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งฯ (ตำแหน่งครูผู้ช่วย)

โพสต์9 ม.ค. 2561 02:34โดยAnunya Srikaewkhan

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีตามประกาศผลการสอบแข่งขันฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ฃ่วย ปี พ.ศ.2560 มารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ศึกษานิเทศก์

โพสต์26 ธ.ค. 2560 03:13โดยAnunya Srikaewkhan   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2560 03:14 ]


ประกาศ กศจ.เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำหนดการรับสมัคร...  รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 9 - วันจันทร์ที่ 15 มกราคม  พ.ศ. 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560

โพสต์21 ธ.ค. 2560 03:05โดยAnunya Srikaewkhan   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2560 00:19 ]

 
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 

.....กำหนดวันรายงานตัว วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 10.30 น...... 
(หากไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์)

/**ขอแก้ไขจำนวนเอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัวฯ ในข้อ 6. ใบรับรองหมู่โลหิต ประกอบการทำบัตรประจำตัวข้าราชการ จากจำนวน 3 ฉบับ ขอแก้ไขเป็นจำนวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง)

แผนผังสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560

โพสต์14 ธ.ค. 2560 04:17โดยAnunya Srikaewkhan   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2560 04:26 ]


แผนผังสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560 สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
และมาตรการป้องกันการทุจริต (คำแนะนำสำหรับผู้เข้าสอบ)

** ผู้เข้าสอบฯ  ที่สอบอาคารร่มเกล้าพระภูมินทร์ (ห้องสอบที่ 1 - 21) เข้ารับการตรวจคัดกรอง ณ จุดคัดกรองที่ 1
** ผู้เข้าสอบฯ  ที่สอบอาคารเฉลิมรัชนฤบดินทร์ (ห้องสอบที่ 22 - 38) เข้ารับการตรวจคัดกรอง ณ จุดคัดกรองที่ 2
..*.*.* หน่วยสอบไม่มีบริการรับฝากสิ่งของผู้เข้าสอบ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหายต่อทรัพย์สินของผู้เข้าสอบ
รวมถึงไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบฯ เข้าในบริเวณสนามสอบโดยเด็ดขาด 

** ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตโดยเคร่งครัด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง

โพสต์12 ธ.ค. 2560 19:51โดยAnunya Srikaewkhan   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2560 03:56 ]

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุน (สควค.)

โพสต์12 ธ.ค. 2560 19:46โดยAnunya Srikaewkhan

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

คัดเลือกนักศึกษาทุนฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.เขต 34

โพสต์29 พ.ย. 2560 05:57โดยAnunya Srikaewkhan   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2560 06:35 ]


ประกาศ กศจ.เชียงใหม่....

1. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2558 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.เขต 34 ....และ....

2. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.เขต 34

การคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด

โพสต์15 พ.ย. 2560 23:18โดยวิไลลักษณ์ สุขุม

นายเสริมศิษฐ์  พิมพันธ์ดี รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

1-10 of 74