ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการวิจัยเรื่อง ความต้องการแรงงานและการผลิตกำลังคนสู่ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่

โพสต์12 ต.ค. 2561 00:11โดยadmin bpnschool

รายงานการวิจัยเรื่อง ความต้องการแรงงานและการผลิตกำลังคนสู่ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ด้านล่างนี้

ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

โพสต์26 ก.ย. 2561 05:07โดยadmin bpnschool

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปรายงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์


ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

โพสต์25 ก.ย. 2561 07:05โดยAnunya Srikaewkhan

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

โพสต์23 ก.ย. 2561 22:38โดยRattana Janroumjit

เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่    ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 25 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่   รายละเอียดดังแนบ

ศธจ.เชียงใหม่ เรียกรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์21 ก.ย. 2561 02:16โดยAnunya Srikaewkhan   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2561 02:17 ]


ศธจ.เชียงใหม่ เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จำนวน  137  อัตรา  โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ 
ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561  เวลา 08.30 - 10.00 น. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  พร้อมนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการรายงานตัวด้วย หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ............ทั้งนี้ ศธจ.เชียงใหม่จะส่งตัวผู้เข้ารับการบรรจุไปรายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เลือก ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561  จึงขอให้จัดเตรียมสัมภาระ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อพร้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา  
  • วันที่ 1 ตุลาคม 2561  รายงานตัวเข้ารับการบรรจุ  ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แต่งกายชุดสุภาพ
  • วันที่ 2 ตุลาคม 2561  รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   แต่งกายชุดข้าราชการสีกากี

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

โพสต์20 ก.ย. 2561 03:44โดยAnunya Srikaewkhan

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ใช้สำหรับการบรรจุแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2561

โพสต์17 ก.ย. 2561 00:02โดยAnunya Srikaewkhan

บัญชีรายละเอียดอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ใช้สำหรับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  137  อัตรา (บรรจุครั้งแรกวันที่ 1 ตุลาคม 2561)

ประกาศ กศจ.เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

โพสต์14 ก.ย. 2561 01:34โดยAnunya Srikaewkhan

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

แบบบันทึกขอทราบผลคะแนนสอบครูผู้ช่วย ปี 2561

โพสต์13 ก.ย. 2561 00:03โดยAnunya Srikaewkhan

แจ้งถึงผู้ที่ประสงค์ขอดูคะแนนสอบ...........
การขอดูคะแนนสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2561 ให้ดำเนินการดังนี้
1. โหลดแบบฟอร์มบันทึกแล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 
(ด้วยตัวบรรจง)
2. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามรายการที่ระบุใน 
บันทึก ข้อ 1 - 2 (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. เตรียมซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตนเอง 
4. นำเอกสารตามข้อ 1 - 3 ใส่ซอง ส่งไปรษณีย์ถึง ....

กลุ่มบริหารงานบุคคล (ขอทราบผลคะแนนสอบ)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ทั้งนี้ หลังจาก ศธจ.เชียงใหม่ ได้รับหนังสือแล้ว จะดำเนินการเสนอเรื่องให้ผู้มีอำนาจพิจารณา ลงนาม แล้วจะส่งผลคะแนนสอบให้ท่าน (เป็นรายบุคคล) ทางไปรษณีย์เท่านั้นค่ะ 


ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 (กศจ.เชียงใหม่)

โพสต์6 ก.ย. 2561 02:27โดยAnunya Srikaewkhan   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2561 02:28 ]


ประกาศ กศจ.เชียงใหม่...เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ....
สำหรับการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ศธจ.เชียงใหม่ จะส่งหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคล ตามลำดับที่ในประกาศฯ ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร (ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 10 วัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง) ....*ในการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จะบรรจุและแต่งตั้ง ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561* .....สำหรับกำหนดการรายงานตัว, รายละเอียดตำแหน่งว่าง และเอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ทาง ศธจ.เชียงใหม่ จะแจ้งให้ทราบในหนังสือเรียกตัวที่จะจัดส่งให้ค่ะ....

1-10 of 124