สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ http://www.cmipeo.moe.go.th/

https://cmpeo.go.th/web/


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 423 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

     
             
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
       
https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim/home/prakas-cad-sux-cad-cang/prakas-phu-chna-kar-senx-rakha      https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim/home/ngb-thdlxng-praca-deuxn    
 


วิดีโอ เกี่ยวกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTubeปฏิทินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวสารการศึกษา


แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »ดร.ยุพิน บัวคอม
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่


นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ 
รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

https://drive.google.com/drive/folders/14yRiUqmiwaMfdK526douSpnV9JTnjFYi?usp=sharing

http://donkaewlocal.go.th/web2018/?p=6705&fbclid=IwAR1ir1WrL0FxDGI8igpLjgQtLHG7ANuN918KoeodksuaOINm5rFP9mhDNFk

https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim/phang-websit-sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim

https://drive.google.com/file/d/1YaatTbZN3JH3LDOiOPGSGb5h1S_vS7vk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1uAF7TvgbqWA08rbkgMvgBl9T6WHRLON6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Wv0WtTjghk9xLo1bIp426nSiYEn7rcvC/view?usp=sharing

แผนพัฒนาเชียงใหม่

https://sites.google.com/view/cmsmallschool/

https://datastudio.google.com/reporting/08114c54-1b4a-4613-aed3-875e5cd1e9bc

http://gg.gg/mf6dd


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
http://www.chiangmaiarea1.go.thhttp://www.cme2.go.th/news/cme2/
http://www.cmarea3.go.th/
http://www.cmi4.go.th/web/
http://www.chiangmaiarea5.go.th/
http://www.chiangmaiarea6.go.th/
http://www.secondary34.go.th/web34/
http://cmi.nfe.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่