สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ http://www.cmipeo.moe.go.th/


 • ศธจ.เชียงใหม่ เรียกรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ศธจ.เชียงใหม่ เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จำนวน  137  อัตรา  โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561  เวลา 08.30 - 10.00 น. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  พร้อมนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการรายงานตัวด้วย หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ............ทั้งนี้ ศธจ.เชียงใหม่จะส่งตัวผู้เข้ารับการบรรจุไปรายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เลือก ในวันที่ 2 ต ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2561 02:17 โดย Anunya Srikaewkhan
 • แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 20 ก.ย. 2561 03:44 โดย Anunya Srikaewkhan
 • อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ใช้สำหรับการบรรจุแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2561 บัญชีรายละเอียดอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ใช้สำหรับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  137  อัตรา (บรรจุครั้งแรกวันที่ 1 ตุลาคม 2561)
  ส่ง 17 ก.ย. 2561 00:02 โดย Anunya Srikaewkhan
 • ประกาศ กศจ.เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 14 ก.ย. 2561 01:34 โดย Anunya Srikaewkhan
 • แบบบันทึกขอทราบผลคะแนนสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 แจ้งถึงผู้ที่ประสงค์ขอดูคะแนนสอบ...........การขอดูคะแนนสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2561 ให้ดำเนินการดังนี้1. โหลดแบบฟอร์มบันทึกแล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (ด้วยตัวบรรจง)2. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามรายการที่ระบุใน บันทึก ข้อ 1 - 2 (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)3. เตรียมซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตนเอง 4. นำเอกสารตามข้อ 1 - 3 ใส่ซอง ส่งไปรษณีย์ถึง ....กลุ่มบริหารงานบุคคล (ขอทราบผลคะแนนสอบ)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300ทั้งนี้ หลังจาก ศธจ.เชียงใหม่ ได้รับหนังสือแล้ว จะดำเนินการเสนอเรื่องให้ผู้มีอำนาจพิจารณา ลงนาม แล้วจะส่งผลคะแนนสอบให้ท ...
  ส่ง 13 ก.ย. 2561 00:03 โดย Anunya Srikaewkhan
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 120 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

     
 
https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim/khaw-prachasamphanth/prakasraychuxphumisiththisxbphakhkhsxbsamphasnnikarsxbkhaengkhanpheuxbrrculaeataengtangbukhkhlkhearabrachkarpenkharachkarkhrulaeabukhlakrthangkarsuksatahaenngkhruphuchwypiphs2561
       
https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim/home/prakas-cad-sux-cad-cang/prakas-phu-chna-kar-senx-rakha      https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim/home/ngb-thdlxng-praca-deuxn
 
วิดีโอ เกี่ยวกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTubeปฏิทินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวสารการศึกษา


แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

นายเสริมศิษฐ์ พิมพันธ์ดี
รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim/phang-websit-sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
http://www.chiangmaiarea1.go.thhttp://www.cme2.go.th/news/cme2/
http://www.cmarea3.go.th/
http://www.cmi4.go.th/web/
http://www.chiangmaiarea5.go.th/
http://www.chiangmaiarea6.go.th/
http://www.secondary34.go.th/web34/
http://cmi.nfe.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่