บุคลากร
นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่นายเสริมศิษฐ์ พิมพันธ์ดี
รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

    
    
    Comments