สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ http://www.cmipeo.moe.go.th/


 • แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 (แก้ไขกลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชาเอกขาดแคลน)
  ส่ง 17 ก.ค. 2561 01:20 โดย Anunya Srikaewkhan
 • ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34      ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ไปรายงานตัว ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.ฯ   ในวันที่ หากไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิื   รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 13 ก.ค. 2561 02:24 โดย Rattana Janroumjit
 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ...เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2561  (ในเวลาราชการ) ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่...รายละเอียดตามเอกสารแนบ* ข้อควรระวัง1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง และ ลงลายมือชื่อในใบสมัคร ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร2. การรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น ด้วยปากกาลูกลื่น
  ส่ง 16 ก.ค. 2561 02:51 โดย Anunya Srikaewkhan
 • ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัะยมศึกษา เขต 34      ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ http://cmipeo.moe.go.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ในเวลาราชการ   รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 6 ก.ค. 2561 02:13 โดย Rattana Janroumjit
 • ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด      โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th หรือ http://ops.sueksa.go.th  ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 
  ส่ง 5 ก.ค. 2561 21:22 โดย Rattana Janroumjit
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 110 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

     
 
https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim/khaw-prachasamphanth/prakasrabsmakhrsxbkhaengkhanpheuxbrrculaeataengtangbukhkhlkhearabrachkartahaenngkhruphuchwypiphs2561
       
https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim/home/prakas-cad-sux-cad-cang/prakas-phu-chna-kar-senx-rakha      https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim/home/ngb-thdlxng-praca-deuxn
 
วิดีโอ เกี่ยวกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTubeปฏิทินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวสารการศึกษา


แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

นายเสริมศิษฐ์ พิมพันธ์ดี
รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim/phang-websit-sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
http://www.chiangmaiarea1.go.thhttp://www.cme2.go.th/news/cme2/
http://www.cmarea3.go.th/
http://www.cmi4.go.th/web/
http://www.chiangmaiarea5.go.th/
http://www.chiangmaiarea6.go.th/
http://www.secondary34.go.th/web34/
http://cmi.nfe.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่