สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ http://www.cmipeo.moe.go.th/


 • รายงานการวิจัยเรื่อง ความต้องการแรงงานและการผลิตกำลังคนสู่ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ รายงานการวิจัยเรื่อง ความต้องการแรงงานและการผลิตกำลังคนสู่ตลาดแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ด้านล่างนี้
  ส่ง 12 ต.ค. 2561 00:11 โดย admin bpnschool
 • ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปรายงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  ส่ง 26 ก.ย. 2561 05:07 โดย admin bpnschool
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 25 ก.ย. 2561 07:05 โดย Anunya Srikaewkhan
 • ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่    ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 25 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่   รายละเอียดดังแนบ
  ส่ง 23 ก.ย. 2561 22:38 โดย Rattana Janroumjit
 • ศธจ.เชียงใหม่ เรียกรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ศธจ.เชียงใหม่ เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จำนวน  137  อัตรา  โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561  เวลา 08.30 - 10.00 น. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  พร้อมนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการรายงานตัวด้วย หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ............ทั้งนี้ ศธจ.เชียงใหม่จะส่งตัวผู้เข้ารับการบรรจุไปรายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เลือก ในวันที่ 2 ต ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2561 02:17 โดย Anunya Srikaewkhan
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 124 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

     
 
https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim/khaw-prachasamphanth/prakasraychuxphumisiththisxbphakhkhsxbsamphasnnikarsxbkhaengkhanpheuxbrrculaeataengtangbukhkhlkhearabrachkarpenkharachkarkhrulaeabukhlakrthangkarsuksatahaenngkhruphuchwypiphs2561
       
https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim/home/prakas-cad-sux-cad-cang/prakas-phu-chna-kar-senx-rakha      https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim/home/ngb-thdlxng-praca-deuxn
 




วิดีโอ เกี่ยวกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube



ปฏิทินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวสารการศึกษา


แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »



ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

นายเสริมศิษฐ์ พิมพันธ์ดี
รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim/phang-websit-sanakngan-suksathikar-canghwad-cheiynghim













สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
http://www.chiangmaiarea1.go.thhttp://www.cme2.go.th/news/cme2/
http://www.cmarea3.go.th/
http://www.cmi4.go.th/web/
http://www.chiangmaiarea5.go.th/
http://www.chiangmaiarea6.go.th/
http://www.secondary34.go.th/web34/
http://cmi.nfe.go.th/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่