“6ขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้างเกมส์สื่อการเรียนรู้”

โพสต์22 มี.ค. 2559 07:44โดยadmin bpnschool
โดย นายสุภาพ บริบูรณ์


          “6ขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้างเกมส์สื่อการเรียนรู้” โดยใช้โปรแกรมpower piont 2007มาสอนนักเรียนในการสร้างเกมส์ฝึกสมาธิ และสื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาและข้อสอบ โดยนำสื่อการเรียนรู้สลับกับเกมส์ฝึกสมาธิ เมื่อเล่นผ่านด่านก็จะเข้าสู่เนื้อหามีทำแบบทดสอบ มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1.ฝึกสร้างเกมส์ 2.การศึกษาเนื้อหาความรู้และวิเคราะห์ข้อสอบ 3.ฝึกทำสื่อการเรียนรู้พร้อมแบบทดสอบ 4.การรวมเกมส์กับสื่อการเรียนรู้ 5.การศึกษาเนื้อหาที่สนใจมาสร้างเกมส์สื่อกาเรียนรู้ ขั้นที่ 6.นำองค์ความรู้ท้องถิ่นมาสร้างสื่อ
         จากการที่ครูผลิตสื่อ แต่ครูสอนให้นักเรียนผลิตสื่อ นำมาช่วยเหลือนักเรียนพิเศษฝึกสมาธิโดยสื่อที่นักเรียนสร้างขึ้น และเป็นการสร้างองค์ความรู้ในโรงเรียนและชุมชนมาเป็นสื่อการเรียนรู้ โดยนักเรียนเพื่อนักเรียน


ĉ
admin bpnschool,
22 มี.ค. 2559 07:44
ć
admin bpnschool,
22 มี.ค. 2559 07:44
ć
admin bpnschool,
22 มี.ค. 2559 07:44
Comments