ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งน้อย เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้าง(ครูวิกฤต) ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอก ภาษาอังกฤษ)

โพสต์1 ส.ค. 2559 21:40โดยadmin bpnschool   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2559 20:59 ]


ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งน้อย เรื่อง   การรับสมัครครูอัตราจ้าง(ครูวิกฤต) ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชา เอกภาษาอังกฤษ)

2  สิงหาคม 2559 – 8 สิงหาคม 2559

รับสมัคร ไม่เว้นวันหยุดราชการ

9  สิงหาคม  2559                           

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก  

10  สิงหาคม  2559                         

สอบคัดเลือก

11  สิงหาคม  2559     

ประกาศผลการคัดเลือก

15  สิงหาคม  2559

ทำสัญญาจ้าง

15  สิงหาคม  2559

เริ่มปฏิบัติงาน

ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้