รับสมัคร นักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์26 ก.พ. 2560 21:41โดยadmin bpnschool   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2560 19:02 ]
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียนดี ศรีตำล 
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัคร นักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ชั้นเตรียมอนุบาล(อายุ 2 ปี 6 เดือน ขึ้นไป) จำนวนจำกัด ถึงชั้นอนุบาล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รับจำนวนจำกัด)
สมัครได้ที่โรงเรียนบ้านโป่งน้อย(ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-329198

เอกสารการสมัคร
1. รูปถ่ายชุดนักเรียน 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาสูติบัตร บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของผู้แกครอง จำนวน 2 ชุด
4. สำเนา ปพ.1 และเอกสารประกอบโรงเรียนเดิมกรณีย้ายโรงเรียน
5. เอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. พาสปอร์ตในกรณีชาวต่างชาติ เอกสารนายจ้าง
Comments