โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โพสต์7 พ.ย. 2559 05:11โดยครูสุภาพ บริบูรณ์   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2559 05:19 ]
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย  ประจำปี  2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และได้ ไปเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  ณ  ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพหมานคร ที่ผ่านมา และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ก่อนที่จะประชุมคณะผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Comments