หน้าหลัก


ข่าวประสัมพันธ์ของโรงเรียนบ้านโป่งน้อย

แสดงบทความ 1 - 15 จาก 41 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานทางวิชาการ

  • บทคัดย่อ “ถังขยะแยกโลหะ ” หรือ “ iron bin ” บทคัดย่อ “ถังขยะแยกโลหะ ” หรือ “ iron bin ”  เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ประเภทการใช้ เทคโนโลยีใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green Technology) ผู้จัดท าได้เกิดแนวคิดท ...
    ส่ง 2 ต.ค. 2562 17:37 โดย admin bpnschool
  • ชื่อนวัตกรรม เกษตรกรน้อยหัวใจเทคโนโลยี (IT young farmer) โดย นายสุภาพ บริบูรณ์ชื่อนวัตกรรม เกษตรกรน้อยหัวใจเทคโนโลยี (IT young farmer)มีการบูรณาการเทคโนโลยีมาผสมผสานกับการเกษตรและวิชาอื่นๆ เช่น วิชาเกษตร คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย ว ...
    ส่ง 22 มี.ค. 2559 07:51 โดย admin bpnschool
  • “6ขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้างเกมส์สื่อการเรียนรู้” โดย นายสุภาพ บริบูรณ์          “6ขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้างเกมส์สื่อการเรียนรู้” โดยใช้โปรแกรมpower piont 2007มาสอนนักเรียนในการสร้างเกมส์ฝึกสมาธิ และสื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาและข ...
    ส่ง 22 มี.ค. 2559 07:44 โดย admin bpnschool
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ปฏิทินวิชาการโรงเรียนบ้านโป่งน้อยนายชูศักดิ์ เนียมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »แบบฟอร์มต่างๆ

https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/banpongnoi/banpongnoichannel
https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/suphaph-briburn/

http://www.ictstudy.info/ntpp/

https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/banpongnoi/prakas-rakha-klang
เอกสารเตรียมความพร้อมการจัดสอบ ประเมินผล ปี 2559
https://drive.google.com/drive/folders/0B2VGAJSgaDteS0pQUkJuNmpMTm8?usp=sharing

หน้าเว็บย่อย (1): ประวัติโรงเรียน