หน้าหลัก  

ข่าวประสัมพันธ์ของโรงเรียนบ้านโป่งน้อย

 • การเรียนทางไกล     ภาพบรรยากาศของนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ในการเรียนทางไกลโดยรับชม DLTV อยู่ที่บ้าน ผ่านช่องทาง ทีวีดิจิตอล application และคอมพิวเตอร์ โดยเรียนควบคู่ไปกับ สื่อ ใบงานที่ทางโรงเรียนบ้านโป่งน้อยได้จัดเตรียมไว้ไห้ในแต่ละสัปดาห์โดยมีคุณครูปลายทางของโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ดูแล ให้ความรู้เพิ่มเติม และทางโรงเรียนได้กำหนดวันโฮมรูม เพื่อพบปะครูประจำชั้นและรับส่งใบงานประจำสัปดาห์ ดังนี้-อนุบาล วันศุกร์ เวลา13.00 น. ณ หน้ำห้องธุรกำร-ป.1-3 วันอำทิตย์ เวลา 10.00 น. ณ ห้องเรียนแต่ละห้อง-ป 4-6 วันอำทิตย์ เวลา 13.00 น. ณ หน้ำห้องธุรกำร- ม.1 ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2563 22:15 โดย admin bpnschool
 • ประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมเรียนทางไกล วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นายชูศักดิ์ เนียมทอง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19) โดยมีการสาธิตการรับชม DLTV ผ่านทางโทรทัศน์ แอปพลิเคชั่น และคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมีการแจกใบงานเพื่อใช้ในการเรียนทางไกล โดยมีมาตราการการเฝ้าระวัง ควบคุม สแกนวัดอุณหภูมิ พร้อมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องประชุม 
  ส่ง 18 พ.ค. 2563 21:30 โดย admin bpnschool
 • เยี่ยมบ้านสำรวจความพร้อมเรียนทางไกล นายชูศุกดิ์ เนียมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย นำคณะครู เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสำรวจความพร้อมของสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนทางไกล พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนในการเรียนทางไกลผ่าน DLTV                                                    
  ส่ง 18 พ.ค. 2563 22:00 โดย admin bpnschool
 • เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปี2563 เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อย วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 เปิดหีบเวลา 8.30 น. - 12.00 น. 
  ส่ง 11 มี.ค. 2563 01:14 โดย admin bpnschool
 • ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ด้านล่างนี้
  ส่ง 11 มี.ค. 2563 01:08 โดย admin bpnschool
 • ประกาศผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ประกาศผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
  ส่ง 22 ก.ค. 2562 00:40 โดย admin bpnschool
 • ประกาศรับสมัครลุกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ประกาศรับสมัครลุกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 ตำแหน่งรับสมัครวันที่ 25 มิถุนายน ถึง 1กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่โหลดเอกสารเพิ่มเติมด้านล่าง
  ส่ง 24 มิ.ย. 2562 21:28 โดย admin bpnschool
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากร ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลและครูผู้สอนระดับปฐมวัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากร ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลและครูผู้สอนระดับปฐมวัยตามเอกสารที่แนบมา
  ส่ง 22 เม.ย. 2562 16:24 โดย admin bpnschool
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพี่เลี้ยงเด็กและครูอนุบาล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูพี่เลี้ยงเด็กและครูอนุบาลโหลดเอกสารด้านล่างนี้
  ส่ง 20 เม.ย. 2562 19:49 โดย admin bpnschool
 • ประกาศขยายเวลารับสมัคร ครูพี่เลี้ยงเด็ก ครูอนุบาล ประกาศขยายเวลารับสมัคร ครูพี่เลี้ยงเด็ก ครูอนุบาล รับสมัครถึงวันที่ 20 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วันที่ 21 เมษายน 2562 สอบวันที่ 22 เมษายน 2562 ประกาศผลสอบ วันที่ 23 เมษายน 2562โหลดเอกสารได้ด้านล่างนี้
  ส่ง 17 เม.ย. 2562 00:11 โดย admin bpnschool
 • ประกาศสอบพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล และครูผู้สอนระดับปฐมวัย ประกาศสอบพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล และครูผู้สอนระดับปฐมวัย โหลดเอกสารได้ด้านล่างนี้
  ส่ง 8 เม.ย. 2562 01:01 โดย admin bpnschool
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ครูธุรการ
  ส่ง 23 ธ.ค. 2561 23:01 โดย admin bpnschool
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งครูธุรการ โหลดเอกสารได้ด้านล่างนี้
  ส่ง 19 ธ.ค. 2561 00:57 โดย admin bpnschool
 • ประกาศรับสมัครครูธุรการ ประกาศรับสมัครครูธุรการ โรงเรียนบ้านโป่งน้อยสามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้ครับ
  ส่ง 10 ธ.ค. 2561 18:49 โดย admin bpnschool
 • ประกาศรับสมัครประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2561 ประกาศรับสมัครประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2561 คลิกดูรายละเอียดได้ด้านล่าง
  ส่ง 18 พ.ค. 2561 03:43 โดย admin bpnschool
แสดงบทความ 1 - 15 จาก 46 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานทางวิชาการ

 • บทคัดย่อ “ถังขยะแยกโลหะ ” หรือ “ iron bin ” บทคัดย่อ “ถังขยะแยกโลหะ ” หรือ “ iron bin ”  เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ประเภทการใช้ เทคโนโลยีใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green Technology) ผู้จัดท าได้เกิดแนวคิดท ...
  ส่ง 2 ต.ค. 2562 17:37 โดย admin bpnschool
 • ชื่อนวัตกรรม เกษตรกรน้อยหัวใจเทคโนโลยี (IT young farmer) โดย นายสุภาพ บริบูรณ์ชื่อนวัตกรรม เกษตรกรน้อยหัวใจเทคโนโลยี (IT young farmer)มีการบูรณาการเทคโนโลยีมาผสมผสานกับการเกษตรและวิชาอื่นๆ เช่น วิชาเกษตร คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย ว ...
  ส่ง 22 มี.ค. 2559 07:51 โดย admin bpnschool
 • “6ขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้างเกมส์สื่อการเรียนรู้” โดย นายสุภาพ บริบูรณ์          “6ขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้างเกมส์สื่อการเรียนรู้” โดยใช้โปรแกรมpower piont 2007มาสอนนักเรียนในการสร้างเกมส์ฝึกสมาธิ และสื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาและข ...
  ส่ง 22 มี.ค. 2559 07:44 โดย admin bpnschool
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ปฏิทินวิชาการโรงเรียนบ้านโป่งน้อยนายชูศักดิ์ เนียมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย

https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1050130009/ita/%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%99?authuser=0

https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1050130009/ita/%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99?authuser=0

https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1050130009/ita/q8-qa?authuser=0แสดงบทความ 1 - 7 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »แบบฟอร์มต่างๆ

https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/banpongnoi/banpongnoichannel


https://sites.google.com/a/bpnschool.ac.th/banpongnoi/prakas-rakha-klang
เอกสารเตรียมความพร้อมการจัดสอบ ประเมินผล ปี 2559
https://drive.google.com/drive/folders/0B2VGAJSgaDteS0pQUkJuNmpMTm8?usp=sharing


หน้าเว็บย่อย (1): ประวัติโรงเรียน