-->> Home <<--

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    รหัสของชั้นเรียน jxvzobo
   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( สายวิทย์ ) 
รหัสของชั้นเรียน m7a4gu3 

http://line.me/ti/g/h2Efl2cT1t

                             กลุ่ม ชีววิทยา ม.4 ปี 2563

          เข้าห้องเชิญ Click >https://classroom.google.com/h      
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
รหัสของชั้นเรียน apsv7rq 

http://line.me/ti/g/K-yTPYWSta

กลุ่ม ชีววิทยา ม.5 ปี 2563

                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
                รหัสของชั้นเรียน b4b5xkc

http://line.me/ti/g/6BuszAckXp

กลุ่ม ชีววิทยา ม.6 ปี 2563

แนะนำรายวิชา

วิดีโอ YouTube