รางวัลเหรียญทอง 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ 2561
กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.1-3
25 ธันวาคม เข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)  ระดับชั้น ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ รางวัลเหรียญทองกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
อบรมคูปองครู


วิดีโอ YouTube