กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ธ.ค. 2560 15:47 Infomation pl.school แก้ไข เพลงประจำโรงเรียน
10 ธ.ค. 2560 15:42 Infomation pl.school แก้ไข เพลงประจำโรงเรียน
10 ธ.ค. 2560 15:42 Infomation pl.school แนบ song-footer.jpg กับ เพลงประจำโรงเรียน
10 ธ.ค. 2560 15:41 Infomation pl.school แนบ song-header.jpg กับ เพลงประจำโรงเรียน
28 พ.ย. 2560 16:43 Infomation pl.school แนบ ประชาสัมพันธ์รร ปี60_171129_0048.jpg กับ วันวชิราวุธ 2560
28 พ.ย. 2560 16:43 Infomation pl.school สร้าง วันวชิราวุธ 2560
23 พ.ย. 2560 12:58 Infomation pl.school แนบ ประชาสัมพันธ์รร ปี60_171124_0047.jpg กับ รับมอบทุน โครงการพ่อ-แม่อุปภัมภ์ กฟผ. ครั้งที่ 27
23 พ.ย. 2560 12:58 Infomation pl.school สร้าง รับมอบทุน โครงการพ่อ-แม่อุปภัมภ์ กฟผ. ครั้งที่ 27
23 พ.ย. 2560 12:56 Infomation pl.school แนบ ประชาสัมพันธ์รร ปี60_171124_0046.jpg กับ ร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to people connectivity)
23 พ.ย. 2560 12:56 Infomation pl.school สร้าง ร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to people connectivity)
21 พ.ย. 2560 11:39 Infomation pl.school แนบ 44 ปีใหม่ไตย.jpg กับ ร่วมประเพณี "ปอยปี๋ใหม่ไตย"
21 พ.ย. 2560 11:39 Infomation pl.school สร้าง ร่วมประเพณี "ปอยปี๋ใหม่ไตย"
16 พ.ย. 2560 01:48 Infomation pl.school สร้าง มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
16 พ.ย. 2560 01:48 Infomation pl.school แนบ 43 มอบทุนปัจจัยยากจน.jpg กับ มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
16 พ.ย. 2560 01:42 Infomation pl.school แนบ 42 ประกวดกระทง.jpg กับ เข้าร่วมการประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือนักเรียนและประชาชนทั่วไป งานประเพณีลอยกระทง จ.ลำพูน ประจำปี 2560
16 พ.ย. 2560 01:42 Infomation pl.school สร้าง เข้าร่วมการประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือนักเรียนและประชาชนทั่วไป งานประเพณีลอยกระทง จ.ลำพูน ประจำปี 2560
14 พ.ย. 2560 09:39 Infomation pl.school แก้ไข งานทะเบียน
14 พ.ย. 2560 09:34 Infomation pl.school แก้ไข งานทะเบียน
14 พ.ย. 2560 09:31 Infomation pl.school แนบ step3.jpg กับ Download
14 พ.ย. 2560 09:31 Infomation pl.school อัปเดต step2.jpg
14 พ.ย. 2560 09:31 Infomation pl.school อัปเดต step1.jpg
14 พ.ย. 2560 09:30 Infomation pl.school แนบ step2.jpg กับ Download
14 พ.ย. 2560 09:30 Infomation pl.school อัปเดต step1.jpg
14 พ.ย. 2560 09:30 Infomation pl.school แนบ backToHome.jpg กับ Download
14 พ.ย. 2560 09:29 Infomation pl.school แนบ step1.jpg กับ Download

เก่ากว่า | ใหม่กว่า