กิจกรรมล่าสุดของไซต์

26 ก.ค. 2560 18:40 Infomation pl.school แนบ image.jpeg กับ เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจร
26 ก.ค. 2560 18:40 Infomation pl.school สร้าง เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจร
18 ก.ค. 2560 04:57 Infomation pl.school แก้ไข โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกไม้จากใจ ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน"
18 ก.ค. 2560 04:57 Infomation pl.school แนบ 24 ทำดอกไม้จันทน์.jpg กับ โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกไม้จากใจ ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน"
18 ก.ค. 2560 04:26 Infomation pl.school แนบ ประชาสัมพันธ์รร ปี60_170718_0026.jpg กับ โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกไม้จากใจ ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน"
18 ก.ค. 2560 04:26 Infomation pl.school สร้าง โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดอกไม้จากใจ ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน"
18 ก.ค. 2560 04:25 Infomation pl.school แนบ ประชาสัมพันธ์รร ปี60_170718_0025.jpg กับ เข้าร่วมกิจกรรมเปตองคลินิก
18 ก.ค. 2560 04:25 Infomation pl.school สร้าง เข้าร่วมกิจกรรมเปตองคลินิก
15 ก.ค. 2560 19:52 Infomation pl.school แนบ ประชาสัมพันธ์รร ปี60_170716_0032.jpg กับ โครงการ ศธ. ร่วมใจปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ
15 ก.ค. 2560 19:52 Infomation pl.school สร้าง โครงการ ศธ. ร่วมใจปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ
15 ก.ค. 2560 19:51 Infomation pl.school แนบ ประชาสัมพันธ์รร ปี60_170716_0023.jpg กับ เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษอำเภอเวียงแหง (English skills Competition 2017)
15 ก.ค. 2560 19:51 Infomation pl.school สร้าง เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษอำเภอเวียงแหง (English skills Competition 2017)
15 ก.ค. 2560 19:49 Infomation pl.school แนบ ประชาสัมพันธ์รร ปี60_170716_0022.jpg กับ ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบ 26 ปี เจ้ากอนเจิง ชนะศึก
15 ก.ค. 2560 19:49 Infomation pl.school สร้าง ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบ 26 ปี เจ้ากอนเจิง ชนะศึก
7 ก.ค. 2560 21:48 Infomation pl.school แนบ 20 แห่เทียนพรรษา.jpg กับ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา "วันเข้าพรรษา"
7 ก.ค. 2560 21:48 Infomation pl.school สร้าง กิจกรรมแห่เทียนพรรษา "วันเข้าพรรษา"
4 ก.ค. 2560 09:57 Infomation pl.school แนบ ประชาสัมพันธ์รร2560_170704_0020.jpg กับ กิจกรรมแนะแนววันเข้าพรรษา
4 ก.ค. 2560 09:57 Infomation pl.school สร้าง กิจกรรมแนะแนววันเข้าพรรษา
3 ก.ค. 2560 08:35 Infomation pl.school แนบ 17-ร่วมวันสถาปนาลูกเสืออ.เวียงแหง2560.jpg กับ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ อำเภอเวียงแหง ประจำปี 2560
3 ก.ค. 2560 08:35 Infomation pl.school สร้าง ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ อำเภอเวียงแหง ประจำปี 2560
3 ก.ค. 2560 08:33 Infomation pl.school แนบ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด.jpg กับ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น 3/2560
3 ก.ค. 2560 08:33 Infomation pl.school สร้าง เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่น 3/2560
30 มิ.ย. 2560 09:34 Infomation pl.school แนบ 15-วันสถาปนาลูกเสือ.jpg กับ วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
30 มิ.ย. 2560 09:34 Infomation pl.school สร้าง วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
29 มิ.ย. 2560 04:53 Infomation pl.school แนบ 14-2คัดกรองเด็กพิเศษเรียนรวม.jpg กับ โครงการประเมินพัฒนาการและเชาว์ปัญญาเด็กพิเศษเรียนรวม

เก่ากว่า | ใหม่กว่า