กิจกรรมล่าสุดของไซต์

2 เม.ย. 2561 07:35 Infomation pl.school แก้ไข ผลการรายงานการสรุปกิจกรรม
2 เม.ย. 2561 06:59 Infomation pl.school แก้ไข ผลการรายงานสรุปกิจกรรม
2 เม.ย. 2561 06:58 Infomation pl.school แก้ไข ผลการรายงานการสรุปโครงการ
2 เม.ย. 2561 06:57 Infomation pl.school แก้ไข ผลการรายงานสรุปกิจกรรม
2 เม.ย. 2561 06:56 Infomation pl.school แก้ไข ผลการรายงานการไปอบรม
2 เม.ย. 2561 06:56 Infomation pl.school แก้ไข ผลการรายงานการไปอบรม
2 เม.ย. 2561 06:32 Infomation pl.school แก้ไข ผลการรายงานการไปอบรม
2 เม.ย. 2561 06:31 Infomation pl.school สร้าง ผลการรายงานการไปอบรม
2 เม.ย. 2561 06:30 Infomation pl.school แก้ไข ผลการรายงานการสรุปโครงการ
2 เม.ย. 2561 06:30 Infomation pl.school สร้าง ผลการรายงานการสรุปโครงการ
2 เม.ย. 2561 06:27 Infomation pl.school แก้ไข ผลการรายงานสรุปกิจกรรม
2 เม.ย. 2561 06:25 Infomation pl.school สร้าง ผลการรายงานสรุปกิจกรรม
29 มี.ค. 2561 20:00 Infomation pl.school แนบ 66 วันเกียรติยศ 2560.jpg กับ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ "วันเกียรติยศ" ประจำปีการศึกษา 2560
29 มี.ค. 2561 20:00 Infomation pl.school สร้าง กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ "วันเกียรติยศ" ประจำปีการศึกษา 2560
29 มี.ค. 2561 19:57 Infomation pl.school แนบ 65 ประชุมครูเวียงแหง 2560.jpg กับ เข้าร่วมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเวียงแหง ประจำปีการศึกษา 2560
29 มี.ค. 2561 19:57 Infomation pl.school สร้าง เข้าร่วมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเวียงแหง ประจำปีการศึกษา 2560
22 มี.ค. 2561 23:12 Infomation pl.school แนบ งานประชาสัมพันธ์ รร_180323_0075.jpg กับ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
22 มี.ค. 2561 23:12 Infomation pl.school สร้าง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
7 มี.ค. 2561 03:30 Infomation pl.school แนบ 63 ประเมินสถานศึกษา.jpg กับ รับประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
7 มี.ค. 2561 03:30 Infomation pl.school สร้าง รับประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
6 มี.ค. 2561 02:40 Infomation pl.school อัปเดต 62 รับเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว.jpg
6 มี.ค. 2561 02:39 Infomation pl.school แนบ 62 รับเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว.jpg กับ รับมอบเกียรติบัตรกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
6 มี.ค. 2561 02:39 Infomation pl.school สร้าง รับมอบเกียรติบัตรกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
2 มี.ค. 2561 00:58 Infomation pl.school แนบ 62-เปิดบ้านวิชาการ2018.jpg กับ "61 ปี เปียงหลวง เปิดบ้านวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา"
2 มี.ค. 2561 00:58 Infomation pl.school สร้าง "61 ปี เปียงหลวง เปิดบ้านวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา"

เก่ากว่า | ใหม่กว่า