กิจกรรมล่าสุดของไซต์

23 ต.ค. 2561 02:09 Infomation pl.school แนบ S__23724050.jpg กับ กิจกรรมวันออกพรรษา "พาราลงเมือง"
23 ต.ค. 2561 02:09 Infomation pl.school สร้าง กิจกรรมวันออกพรรษา "พาราลงเมือง"
23 ต.ค. 2561 02:06 Infomation pl.school แนบ S__23724049.jpg กับ 23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช"
23 ต.ค. 2561 02:06 Infomation pl.school สร้าง 23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช"
23 ต.ค. 2561 02:04 Infomation pl.school แนบ งานประชาสัมพันธ์ รร_181023_0095.jpg กับ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
23 ต.ค. 2561 02:04 Infomation pl.school สร้าง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
3 ต.ค. 2561 07:33 Infomation pl.school แนบ 12 ประเมินกิจกรรม.jpg กับ ประเมินกิจกรรมในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
3 ต.ค. 2561 07:33 Infomation pl.school สร้าง ประเมินกิจกรรมในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
21 ก.ย. 2561 19:20 Infomation pl.school แนบ 11 แข่งทักษะภาษาจีน.jpg กับ เข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
21 ก.ย. 2561 19:20 Infomation pl.school สร้าง เข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
21 ก.ย. 2561 19:19 Infomation pl.school แนบ 10 กีฬาอำเภอ.jpg กับ กีฬาอำเภอ
21 ก.ย. 2561 19:19 Infomation pl.school สร้าง กีฬาอำเภอ
19 ก.ย. 2561 05:05 Infomation pl.school แนบ 09 แข่งทักษะระดับศูนย์ .jpg กับ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์ฯ
19 ก.ย. 2561 05:05 Infomation pl.school สร้าง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์ฯ
16 ส.ค. 2561 04:30 Infomation pl.school แนบ S__22372395.jpg กับ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
16 ส.ค. 2561 04:30 Infomation pl.school สร้าง สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
10 ส.ค. 2561 05:11 Infomation pl.school แนบ วันแม่แห่งชาติ2561.jpg กับ วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
10 ส.ค. 2561 05:11 Infomation pl.school สร้าง วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
6 ส.ค. 2561 07:17 Infomation pl.school แนบ 06 วันภาษาไทย.jpg กับ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย
6 ส.ค. 2561 07:17 Infomation pl.school สร้าง กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย
3 ส.ค. 2561 01:29 Infomation pl.school แนบ 05 การศึกษาพิเศษ.jpg กับ รับมอบวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดทำศูนย์บริการผู้พิการ ประจำอำเภอเวียงแหง
3 ส.ค. 2561 01:29 Infomation pl.school สร้าง รับมอบวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดทำศูนย์บริการผู้พิการ ประจำอำเภอเวียงแหง
30 ก.ค. 2561 23:15 Infomation pl.school แนบ 03 ถวายเทียนพรรษา.jpg กับ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา "วันเข้าพรรษา" ปีการศึกษา 2561
30 ก.ค. 2561 23:15 Infomation pl.school สร้าง กิจกรรมแห่เทียนพรรษา "วันเข้าพรรษา" ปีการศึกษา 2561
30 ก.ค. 2561 23:13 Infomation pl.school แก้ไข ลูกเสือจิตอาสา ทำด้วยหัวใจ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า