ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริฯ"

โพสต์โดยInfomation pl.school


เปิดโครงการแดร์ (D.A.R.E.)

โพสต์21 มิ.ย. 2560 15:23โดยInfomation pl.school


เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายแกนนำพอเพียง"

โพสต์17 มิ.ย. 2560 22:46โดยInfomation pl.school


ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน

โพสต์13 มิ.ย. 2560 06:19โดยInfomation pl.school


1-10 of 14