ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  โรงเรียนบ้านเปียงหลวง ขอแจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
  จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็น
  เปิดวันที่ 14 มิถุนายน 2564
  เนื่องจาก ทาง ศบค. จังหวัด มีมติอนุมัติให้สถานศึกษา
  ทุกแห่งเปิดเรียนแบบ On Site ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
  ส่วนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ยังเปิดให้เรียน 4 รูปแบบ คือ
  On Air, Online, On Hand และ On Demand
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอแจ้งยกเลิก ประกาศ เรื่อง
  แจ้งการเปิดภาคเรียน 1/2564 และการจัดการเรียนการสอน
  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  ลงวันที่ 13 พ.ค. 2564
  หากได้รับหนังสือแจ้งจากทาง ศบค.จังหวัด แล้ว ทางโรงเรียนจะรีบประกาศแจ้งให้ผู้ปกครองทราบโดยเร็วที่สุด
  ช่วงนี้ขอให้ท่านผู้ปกครองได้ติดตามข่าวสาร และประกาศจากทางโรงเรียนผ่านทางเฟสบุ๊คของโรงเรียนบ้านเปียงหลวง
  และช่องทางไลน์กลุ่มห้องเรียน และติดต่อสอบถามกับครูประจำชั้นเป็นหลัก

  ส่ง 25 พ.ค. 2564 23:37 โดย Infomation pl.school
 • โปรแกรม Teacher_Training_Record_V1
  โปรแกรมสำหรับคุณครู เพื่อบันทึกรายงานการอบรมรายบุคคลค่ะ ามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ค่ะ
  ส่ง 21 พ.ค. 2564 01:12 โดย Infomation pl.school
 • การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเปียงหลวง


             วันที่ 17 พฤษภาคม 2564  นายอำนาจ  บำเรอจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวงพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษาถึงแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาและแนวทางการดำเนินงานภาระกิจของโรงเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา. 2019 (COVID- 19) 

  ส่ง 17 พ.ค. 2564 21:47 โดย Infomation pl.school
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 275 รายการ ดูเพิ่มเติม »
นายอำนาจ บำเรอจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง

ติดต่อ/สอบถามข้อมูล
Add Line PL.SCHOOL


คลังภาพกิจกรรมทั้งหมด
โปรแกรมรายงานการอบรมรายบุคคล