ไม่มีชื่อ


>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชุมสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สพป. ชม. เขต 3
  https://drive.google.com/drive/folders/1WasFZLjAoVDKHC1_Ua1g-7FWyhR9PWtm
  [ คลิกรูปภาพ ]
  วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ท่าน ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พร้อมคณะท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคคลากร ทางการศึกษา อำเภอเวียงแหง ได้ร่วมกิจกรรมการประชุมสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อำเภอเวียงแหง ณ ห้องประชุมปทุมวดี 60 ปี โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

  ส่ง 25 ส.ค. 2563 06:49 โดย Infomation pl.school
 • วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
  https://drive.google.com/drive/folders/1SZxf7EYmj22CcFClPrSXdrJHZJc0ynuE
  [ คลิกรูปภาพ ]
  วันที่ 17-20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คิดอย่างเป็นระบบ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนา ผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี ของสังคม โดยประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันชุดรีไซเคิล การพับเครื่องบินกระดาษ การแข่งขันโยนไข่ และการแข่งขันจรวดขวดน้ำ

  ส่ง 25 ส.ค. 2563 06:46 โดย Infomation pl.school
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 255 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ครูบ้านนอก   
นายจตุพล  อานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง
Add Line PL.SCHOOL

คลังภาพกิจกรรมทั้งหมด


หน้าเว็บย่อย (1): ตราประจำโรงเรียน