ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประชุมสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สพป. ชม. เขต 3
    https://drive.google.com/drive/folders/1WasFZLjAoVDKHC1_Ua1g-7FWyhR9PWtm
    [ คลิกรูปภาพ ]
    วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ท่าน ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พร้อมคณะท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคคลากร ทางการศึกษา อำเภอเวียงแหง ได้ร่วมกิจกรรมการประชุมสัญจรเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อำเภอเวียงแหง ณ ห้องประชุมปทุมวดี 60 ปี โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

    ส่ง 21 พ.ย. 2563 07:52 โดย โรงเรียน บ้านเปียงหลวง
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 255 รายการ ดูเพิ่มเติม »
นายอำนาจ บำเรอจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง

ติดต่อ/สอบถามข้อมูล
Add Line PL.SCHOOL


คลังภาพกิจกรรมทั้งหมด