ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ร่วมกราบไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลพ่อปู่แม่ย่า สิ่งศักดิ์ทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาโรงเรียน เพื่อความเป็นศิริมงคลในการเรียนในภาคเรียนที่ 2
  กราบไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลพ่อปู่แม่ย่า สิ่งศักดิ์ทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาโรงเรียน เพื่อความเป็นศิริมงคลในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 
  วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายอำนาจ  บำเรอจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวงมอหมายให้ นายวิษณุวัฒน์ สอนแก้ว และนางสาวพัชรรินทร์ เจริญบุญญากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านเปียงหลวง ร่วมกราบไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลพ่อปู่แม่ย่า สิ่งศักดิ์ทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาโรงเรียน เพื่อความเป็นศิริมงคลในการเรียนในภาคเรียนที่ 2  ส่ง 29 พ.ย. 2565 20:59 โดย WEB Developer
 • ร่วมกิจกรรมสลากภัต วัดฟ้าเวียงอินทร์ ประจำปี 2565
  วันที่ 24 ตุลาคม 2565 นายอำนาจ  บำเรอจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง มอบหมายให้นายวิษณุวัฒน์ สอนแก้ว และนางสาวพัชรินทร์  เจริญบุญญากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชมรมสานศิลป์วัฒนธรรมโรงเรียนบ้านเปียงหลวง ร่วมกิจกรรมสลากภัต วัดฟ้าเวียงอินทร์ ประจำปี 2565


            

            
  ส่ง 29 พ.ย. 2565 20:54 โดย WEB Developer
 • ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน “ปิยมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแหง
  วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายอำนาจ  บำเรอจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวงมอบหมายให้ นายวิษณุวัฒน์ สอนแก้ว และนางสาวพัชรินทร์ เจริญบุญญากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเปียงหลวง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน “ปิยมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแหง


            

            

  ส่ง 23 ต.ค. 2565 03:15 โดย WEB Developer
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 345 รายการ ดูเพิ่มเติม »
นายอำนาจ บำเรอจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง

ติดต่อ/สอบถามข้อมูล
Add Line PL.SCHOOL