ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค หินเกล็ด เพื่อใช้ในการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียน
  📢 ด้วยโรงเรียนบ้านเปียงหลวง  อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  มีความประสงค์ที่จะปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเปียงหลวง  
  📣📣เพื่อให้เกิดความสวยงาม  และสะดวกต่อผู้มารับบริการ  รวมถึงความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง
  ในการการรับ - ส่ง นักเรียนในช่วงเช้าและเย็นของทุกวัน ประกอบกับงบประมาณที่มีจำนวนจำกัดนั้น
  ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านเปียงหลวง จึงขอประชาสัมพันธ์มายังทุกท่าน ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค
  หินเกล็ด เพื่อใช้ในการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียนดังกล่าว  ลำละ  3,000  บาท   หรือตามจิตศรัทธา
  📞โดยสามารถติดต่อผ่านทางงานธุรการโรงเรียน  เบอร์โทรศัพท์  053-476089  ทางเพจเฟสบุ๊คโรงเรียน
  บ้านเปียงหลวง หรือทางออนไลน์ 
  ✅✅ผ่านเลขที่บัญชี 020204353385  ชื่อบัญชี  เงินรายได้อื่นโรงเรียนบ้านเปียงหลวง  ธนาคารออมสิน  ทางโรงเรียนบ้านเปียงหลวงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


            

            
  ส่ง 8 ก.ย. 2565 22:30 โดย WEB Developer
 • เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565
  วันที่ 27 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเปียงหลวงร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนบ้านเปียงหลวง  เนื่องในโอกาสเข้าร่วมพิธีรับใบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ณ.หอประชุม VISION20/20 มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
  🎖รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2565
  นางสาวพัชรินทร์ เจริญบุญญากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง 
  🎖รางวัลครูดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 
  ครูเพ็ญศรี  แสนดวงดี, ครูศุภาษิตา  ลุงหม่อง, ครูกันต์ฤทัย  สุภามูล,
  ครูจันทร์ฟอง  ส่าโท, ครูปารีณา  พงศ์ธรรมชาติ, ครูอารีรัตน์  ไชยกุล,
  ครูเจียระไน  แช่มนุ้ย, ครูอนวัช  นันทะเสน, ครูสุภาภรณ์  จินดาจักร์,
  ครูรุ่งทิวา  แก้วสุริยะ, ครูเพ็ญประภา  จันทร์ศรีงาม, ครูศิริมน  จรัสสันติจิต,
  ครูศราวุฒิ  หม่องมาลี, ครูธัญญรัตน์  นาแหลม, ครูศศิประภา  มีคง,
  ครูอนิรุทธิ์  โยธา, ครูโกเมท  จ่ากุ๊, ครูปรียาภัทร์ อภิสรธนวิทย์ 
  🎖รางวัลเยาวชนคนดีศรีเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565
  เด็กชายอภินันท์  แซ่หลี, เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่หยาง,
  เด็กหญิงลลิตา  แซ่หยาง
  🎖รางวัลเยาวชนต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565
  เด็กชายทวีชัย  ลุงทวย, เด็กชายอนุชา  แซ่หลี่            
  ส่ง 5 ก.ย. 2565 07:18 โดย WEB Developer
 • โครงการ สานพลังภาคีเครือข่ายเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายอำนาจ บำเรอจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง มอบหมายให้นายวิษณุวัฒน์ สอนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมโครงการ สานพลังภาคีเครือข่ายเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยจัดการร่วมในพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่แตงตอนบน อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ห้วยดินดำ, ไร่ปันสุข , ไร่ไฮ่ฮา และไร่พันแสง


            

            
  ส่ง 22 ส.ค. 2565 09:03 โดย WEB Developer
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 332 รายการ ดูเพิ่มเติม »
นายอำนาจ บำเรอจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง

ติดต่อ/สอบถามข้อมูล
Add Line PL.SCHOOL