ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา
  วันสถาปนาโรงเรียนบ้านเปียงหลวง  ครบรอบ 65 ปี 💚🤍
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายอำนาจ  บำเรอจจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง พร้อมด้วยนายวิษณุวัฒน์ สอนแก้ว และนางสาวพัชรินทร์  เจริญบุญญากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนบ้านเปียงหลวง ผู้ปกครองนักเรียน และองค์กร หน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา และวันสถาปนาโรงเรียนบ้านเปียงหลวง  ครบรอบ 65 ปีณ หอประชุมปทุมวดี 60 ปี โรงเรียนบ้นเปียงหลวง


       

       

       

       
  ส่ง 26 พ.ค. 2565 10:34 โดย WEB Developer
 • ✨กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565✨
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายอำนาจ  บำเรอจจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง พร้อมด้วยนายวิษณุวัฒน์ สอนแก้ว และนางสาวพัชรินทร์  เจริญบุญญากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านเปียงหลวง ร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 


       

       

  ส่ง 26 พ.ค. 2565 10:20 โดย WEB Developer
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเปียงหลวง
  วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายอำนาจ  บำเรอจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเปียงหลวง พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเปียงหลวง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565เพื่อปรึกษาหารือถึงข้อปฏิบัติ ในสถานศึกษา การพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน พร้อมแนะนำครบรรจุใหม่ และแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการบริหารงาน ณ ห้องประชุมปทุมวดี 60 ปี โรงเรียนบ้านเปียงหลวง
    


       
  ส่ง 26 พ.ค. 2565 10:10 โดย WEB Developer
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 317 รายการ ดูเพิ่มเติม »
นายอำนาจ บำเรอจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงหลวง

ติดต่อ/สอบถามข้อมูล
Add Line PL.SCHOOL