เว็บไซต์เพื่อฝึกอบรมครูผู้ช่วย ตามโครงการพัฒนาครูสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Apps for Education
วิทยากรโดยนายณัชพล  กาฬภักดี

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง