ครูจ้างสอน


นายศิวกานต์  ทองไพรวรรณ
ครูอัตราจ้าง
สอนการงานอาชีพ (งานเกษตร)
นายจักรพันธ์ บุดดาผา
ครูอัตราจ้าง
สอนคอมพิวเตอร์