news‎ > ‎

ค่ายลูกเสือ ม.2-3

โพสต์25 ต.ค. 2559 03:16โดยNatchaphon Kalaphakdi   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2559 03:18 ]

ลูกเสือระดับชั้น ม.2 และ ม.3 เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2559 ปิดค่ายด้วยความเรียบร้อย ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร และผู้กำกับทุกท่าน ตลอดจนลูกเสือที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับ แม้ฝนจะตก ต้องแก้ปัญหาตลอดเวลา แต่กิจกรรมที่ลูกเสือเนตรนารีระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 3 ได้รับไปนั้นจะฝึกให้เป็นคนดี มีความรับความสามัคคีในหมู่คณะ และนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

Comments