news

เครื่องเบญจรงค์ ลายน้ำทอง

โพสต์25 ต.ค. 2559 03:25โดยNatchaphon Kalaphakdi   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2559 03:25 ]

โรงเรียนบ่อกรุวิทยาโดยการสนับสนุนของเทศบาลตำบลบ่อกรุจัดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการทำเครื่องเบญจรงค์ ระหว่างวันที่ 26-27 และ 29-30 ตุลาคม 2559 วิทยากรโดย อาจารย์เทียนชัย พงษ์ศิริ (คุณพ่อน้องเท็น ทายานันท์ พงษ์ศิริ แชมป์รายการThailand's Got Talent S6 : ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น 6)อาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และคุณสุขสันต์ ใจซื่อตรง (ครูดำ) ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ด้านเบญจรงค์ ลายน้ำทอง

ค่ายลูกเสือ ม.2-3

โพสต์25 ต.ค. 2559 03:16โดยNatchaphon Kalaphakdi   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2559 03:18 ]

ลูกเสือระดับชั้น ม.2 และ ม.3 เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2559 ปิดค่ายด้วยความเรียบร้อย ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร และผู้กำกับทุกท่าน ตลอดจนลูกเสือที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับ แม้ฝนจะตก ต้องแก้ปัญหาตลอดเวลา แต่กิจกรรมที่ลูกเสือเนตรนารีระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 3 ได้รับไปนั้นจะฝึกให้เป็นคนดี มีความรับความสามัคคีในหมู่คณะ และนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

ทบทวน Google Apps

โพสต์7 ต.ค. 2559 06:53โดยNatchaphon Kalaphakdi

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 งานพัฒนาบุลากร ฝ่ายบริหารบุคคล ได้จัดอบรมพัฒนาครูสูศตวรรษที่ 21 โดยการทบทวนการใช้ Google Apps for Education เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 ประธานเปิดงานโดยผู้อำนวยการจันทร์อุไร  นิ่มเป๋า วิทยากรโดย ดร.ณัชพล  กาฬภักดี โดยมีการทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการใช้ อีเมลของโรงเรียน, การใช้ google docs, google sheets, google forms ในการสร้างข้อสอบ, google sites สำหรับการสร้างเว็บไซต์ของครู ขอชื่นชมคุณครูทุกท่านที่ให้ความสนใจและมีความพยายามอย่างเต็มความสามารถ

ค่ายลูกเสือ ม.1

โพสต์7 ต.ค. 2559 06:48โดยNatchaphon Kalaphakdi

วันที่ 1-2 ตุลาคม 2559 กลุ่มลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีกิจกรรมมากมาย ตามหลักการของลูกเสือคือ "ผจญภัย ได้เพื่อน เถื่อนธาร การสนุก สุขสม" ขอขอบคุณผู้อำนวยการจันทร์อุไร  นิ่มเป๋า ผู้กำกับทุกท่านที่ช่วยจัดกิจกรรมให้กับลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.1

1-4 of 4