อ่านประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ปีการศึกษา 2560  คลิกที่นี่ • เครื่องเบญจรงค์ ลายน้ำทอง โรงเรียนบ่อกรุวิทยาโดยการสนับสนุนของเทศบาลตำบลบ่อกรุจัดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการทำเครื่องเบญจรงค์ ระหว่างวันที่ 26-27 และ 29 ...
  ส่ง 25 ต.ค. 2559 03:25 โดย Natchaphon Kalaphakdi
 • ค่ายลูกเสือ ม.2-3 ลูกเสือระดับชั้น ม.2 และ ม.3 เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว ...
  ส่ง 25 ต.ค. 2559 03:18 โดย Natchaphon Kalaphakdi
 • ทบทวน Google Apps วันที่ 7 ตุลาคม 2559 งานพัฒนาบุลากร ฝ่ายบริหารบุคคล ได้จัดอบรมพัฒนาครูสูศตวรรษที่ 21 โดยการทบทวนการใช้ Google Apps for Education เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษท ...
  ส่ง 7 ต.ค. 2559 06:53 โดย Natchaphon Kalaphakdi
 • ค่ายลูกเสือ ม.1 วันที่ 1-2 ตุลาคม 2559 กลุ่มลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นลูกเสือสามัญร ...
  ส่ง 7 ต.ค. 2559 06:48 โดย Natchaphon Kalaphakdi
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »


    
                                    ปี 2558                                                                        ปี 2559