หน้าแรกดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ [ว21/2560] V.ทดลองใช้
https://drive.google.com/file/d/1f2cTmGNixUbAixV0aIPZA_bs0LWDP4Oa/view?usp=sharing

       บรรบายหลักเกณฑ์และวิธีการ ว21/2560
             [PowerPoint หลักเกณฑ์ใหม่ ]


https://drive.google.com/file/d/18A5fpU6RecqMV90GC4xiCAMpiETe675i/view?usp=sharing
             บรรยายหลักเกณฑ์และวิธีการ ว22
                           [NO. 2]

https://drive.google.com/file/d/1UNKhHO3coir7gtLT7nsO0lVcFlsRX15v/view?usp=sharing
                บรรยายหลักเกณฑ์และวิธีการ ว22   
                              [NO.3]