Pedagógusok

Tisztelt Szülők!

A járványügyi helyzetre tekintettel kérjük Önöket, hogy a fogadóórák időpontjában
csak telefonon vagy az iskolai e-mail címükön keressék a pedagógusokat! A Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola 
pedagógusainak fogadóórái
 Név, szak, osztályfőnökség Fogadóórák időpontja Iskolai e-mail
 
Husztáné Gyursánszki Erzsébet 
igazgató

Szak: matematika, informatika, testnevelés, szakértő
 
Minden hónap
első hétfőjén 
16-17 óráig

igazgato@bonifert.edu.hu
 
Csatordai Zsuzsanna 
igazgatóhelyettes

Szak: informatika
 
"B" hét
kedd 1. óra
 
csatordai.zsuzsanna@bonifert.edu.hu
 
Pleskóné Rasztik Mária 
igazgatóhelyettes

Szak: biológia, technika   
 
"A" hét
szerda 3. óra

 
pleskone.rasztik.maria@bonifert.edu.hu
 
Bárándi Ferenc

Szak: történelem
  
 "A" hét
hétfő 4. óra
 
barandi.ferenc@bonifert.edu.hu
 
Bartalos Anett Bianka

Szak: tanító
Napközivezető


  
bartalos.anett.bianka@bonifert.edu.hu 
 
Becsei Dalma

Szak: tanító
Napközivezető

 "A" hét
péntek 3. óra

 
becsei.dalma@bonifert.edu.hu
 
Bencze-Rávai Ágnes

Szak: fejlesztő pedagógus
Osztályfőnök:2.a
 
"B" hét 
kedd 5. óra
 
bencze.ravai.agnes@bonifert.edu.hu

Benséné Szűcs Gabriella

Szak: matematika, kémia

 
"B" hét
kedd 2. óra
 
bensene.szucs.gabriella@bonifert.edu.hu
 
Buchholcz-Huba Dóra Katalin

Szak: testnevelés
Osztályfőnök: 5.b

"B" hét
szerda 3. óra
 
buchholcz.huba.dora@bonifert.edu.hu

Cselédes Barsi Ella

Szak: tanító
Napközivezető

"A" hét
péntek 5. óra
 
cseledes.barsi.ella@bonifert.edu.hu

Farkas Gizella

Szak: tanító 
Osztályfőnök: 3.a
 
"A" hét
kedd 5. óra
 
farkas.gizella@bonifert.edu.hu
 
Fekete Gábor

Szak: testnevelés
Osztályfőnök: 6.b
 
"A" hét
csütörtök 5. óra
 
fekete.gabor@bonifert.edu.hu

Fodor Csaba

Szak: matematika, fizika
Osztályfőnök: 7.a
 
"A" hét
hétfő 3. óra
 
fodor.csaba@bonifert.edu.hu
 
Galántai Csilla

Szak: tanító
Osztályfőnök: 2.b
 
"A" hét
hétfő 2. óra
 
galantai.csilla@bonifert.edu.hu

Györe Mihályné

Szak: matematika, földrajz

 
"B" hét
szerda 3. óra
 
gyore.mihalyne@bonifert.edu.hu
 
Kamenikné Szabó Ildikó Ágnes

Szak: tanító
Napközivezető


 
"A" hét
kedd 5. óra
 
kamenikne.szabo.ildiko@bonifert.edu.hu
 
Kotroczó Tamás

Szak: biológia
Napközivezető
 
"A" hét
csütörtök 2. óra
 
kotroczo.tamas@bonifert.edu.hu
 
Legény Marianna

Szak: angol

  

legeny.marianna@bonifert.edu.hu
 
Maróti Zsuzsanna Rita

Szak: ének-zene
Napközivezető

"B" hét
csütörtök 6. óra
 
maroti.zsuzsanna@bonifert.edu.hu

Messina Éva

Szak: tanító
Napközivezető
 
messina.eva@bonifert.edu.hu

Miklós Erika

Szak: tanító
Osztályfőnök: 3.b
 
"A" hét
hétfő 4. óra
 
miklos.erika@bonifert.edu.hu

Molnár-Lázár Emese

Szak: tanító
Napközivezető
 
"B" hét
kedd 5. óra
 
lazar.emese@bonifert.edu.hu
 
Monori Gyula

Szak: rajz

  

monori.gyula@bonifert.edu.hu
 
Monoriné Karsai Adrien

Szak: földrajz, történelem
Osztályfőnök: 8.a  
 
"B" hét
csütörtök 3. óra
 
monorine.karsai.adrien@bonifert.edu.hu
 
Mucsiné Tóth Szilvia Kitti

Szak: tanító, angol
Osztályfőnök: 4.b

"A" hét
hétfő 5. óra
 
 mucsine.toth.szilvia.kitti@bonifert.edu.hu
 
Nagyné Simon Györgyi Mária

Szak: tanító
Napközivezető

 

 
nagyne.simon.gyorgyi@bonifert.edu.hu
 
Nyiriné Kocsis Beáta Zsuzsanna

Szak: matematika, informatika
Osztályfőnök: 6.a
 
"A" hét
szerda 2. óra
 
 nyirine.kocsis.beata@bonifert.edu.hu
 
Patyi Tamás


Szak: technika
Napközivezető
 
"A" hét
kedd 2. óra
 
patyi.tamas@bonifert.edu.hu

Pelyhe Árpád

Szak: testnevelés
 
"A" hét
kedd 4. óra
 
pelyhe.arpad@bonifert.edu.hu

Stefánné Ádám Mária

Szak: tanító
Osztályfőnök: 4.a


 
"B" hét
péntek 4. óra

 
stefanne.adam.maria@bonifert.edu.hu

Teimelné Csapó Judit

Szak: magyar nyelv és irodalom

 
"B" hét
szerda 5. óra 

 
teimelne.csapo.judit@bonifert.edu.hu

dr. Ungerné Debreczeni Ildikó

Szak: tanító, fejlesztő pedagógus
Osztályfőnök: 1.a

"B" hét
csütörtök 5. óra
 
ungerne.debreczeni.ildiko@bonifert.edu.hu

Urbán Erzsébet

Szak: angol, francia nyelv

 
 "A" hét
szerda 5. óra
 
urban.erzsebet@bonifert.edu.hu

Véber Péter

Szak: angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
Osztályfőnök: 7.b
 
"B" hét
csütörtök 5. óra
 
veber.peter@bonifert.edu.hu

Zádori Éva

Szak: angol nyelv, biológia-földrajz, matematika

Osztályfőnök: 8.b
 
"B" hét
csütörtök 5. óra

 
zadori.eva@bonifert.edu.hu
 
Zakor-Müller Kitti Noémi

Szak: tanító
Osztályfőnök: 1.b

"B" hét
kedd 4. óra

muller.kitti@bonifert.edu.hu