Leendő elsősöknek

    
   

   

Játékos iskolaelőkészítő foglalkozások

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2017. márc. 27. 0:35


Beiratkozás

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2017. márc. 13. 8:34   [ 2017. márc. 17. 3:14 frissítve ]


Tisztelt Szülők!

 

A 2017/2018. tanévre az első osztályos gyermekek beíratására az alábbi időpontokban van lehetőség:

2017. április 20. (csütörtök) 800-1900 óráig és

2017. április 21. (péntek) 800-1800 óráig

az igazgatóhelyettesi irodában (I. em. 43. ajtó)

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • gyermek születési anyakönyvi kivonata.
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
 • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (letölthető a mellékletből).
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:
   • óvodai szakvélemény,
   • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény,
   • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye.
 • A szülők (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.
 • Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (letölthető a mellékletből).
 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázáshoz szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.
 • Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára (letölthető a mellékletből).


Husztáné Gyursánszki Erzsébet

intézményvezető

Hitoktatás tájékoztató

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2017. febr. 14. 4:30

Kedves Szülők!

2017 áprilisában nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára a következő tanévre az iskolai erkölcstanoktatást vagy az egyházi hitoktatást választja.

Azoknak a szülőknek, akik gyermekeik számára a hitoktatást választják 
2017. március 1-én, 16:30 órai kezdettel iskolánkban az 54-es teremben tájékoztatót tart:
 • a Római Katolikus Egyház
 • a Görögkatolikus Egyház
 • a Református Egyház
 • a Hetednapi Adventista Egyház
 • a Hit Gyülekezete 
képviselője.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Nyílt órák

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2017. jan. 24. 0:19


Játékos foglalkozások és nyílt órák

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2016. okt. 13. 1:11


Ovis szerda

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2016. okt. 4. 2:32


Leendő elsősök szüleinek

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2016. ápr. 28. 3:26   [ 2016. okt. 17. 1:51 frissítve ]

„Jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat” 
(József Attila)

Célunk a sokoldalú személyiségfejlesztés, melyet sokszínű, játékos tanítással valósítunk meg az általános tantervű és emelt szintű osztályainkban.

Iskolánk ÖKO és Erőszakmentes iskola.

A 2017/2018. tanévben iskolánk 2 általános tantervű 1. osztályt indít.


Tehetséggondozást végzünk:

 • nyelvi területen: angol és magyar nyelvből,
 • természettudományos területen: matematikából és informatikából,
 • a sport területén: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda és társastánc,
 • a művészet területén: drámajáték, néptánc, énekkar, rajz-festészet, népi játszóház.
1. osztálytól        
 • barátságos gyermekközpontú légkör,
 • idegen nyelv oktatása (angol),
 • az informatika oktatása is csoportbontásban,
 • LEGOrobotika,
 • táncoktatás órakeretben,
 • az olvasás tanítása a magyar nyelv hagyományainak megfelelő hangoztató- elemző-összetevő módszerrel,
 • magas színvonalú oktatás modern eszközökkel, tanulóközpontú módszerekkel.
Felső tagozaton
 • emelt szintű matematikaoktatás
 • 4. osztálytól emelt szintű angol nyelvoktatás választható.


Sportolási lehetőségek:

úszás 4-5. évfolyamon - tanítási óra keretében, labdajátékok,

kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, röplabda.


Névtelen

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2016. márc. 7. 7:42   [ 2016. okt. 4. 3:16 frissítve ]A 2016/2017-es évre felvételt nyert első osztályos tanulóink

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2015. okt. 22. 4:28   [ 2016. okt. 4. 3:07 frissítve ]


1.a
1.b

Osztályfőnök: Laczkóné Szolár Andrea
Osztályfőnök: Dombóvári Mária
1.Bajner Csenge1.Almási Zsombor
2.Benkó Boglárka2.Bakos Jázmin Regina
3.Berecz Dóra 3.Dicső Marcell
4.Buni Ádám József4.Faragó Levente Balázs
5.Fodor Benedek5.Horváth Ádám Milán
6.Halász Levente János6.Kaliczka Lara
7.Holcsik Zétény7.Kocsis Áron Máté
8.Jéga-Szabó Viktória8.Kócsó Boglárka
9.Kollár  Endre Péter 9.Kovács Máté
10.Kószó Tamás10.Mihálcski Patrik 
11.Kószó Fanni Róza11.Molnár Bálint György
12.Kóti Gyula Nándor12.Németh Ádám István
13.Kubas Alex13.Pokornik Bence
14.Márton Nadin Nóra14.Rózsa Péter
15.Oláh Liána15.Szászi Gábor 
16.Plesovszki Bence16.Szekeres Zoltán József 
17.Szabó Gergő17.Vass Noémi
18.Tóth Álmos

19.Trenka Ivett Fanni

20.Türr Dominik

21.Türr Teodor

22.Vass Gábor Norbert

Beiskolázás

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2015. okt. 5. 5:11   [ 2015. okt. 5. 5:41 frissítve ]


1-10 of 12