Iskolánkról‎ > ‎

Bonifert Domonkos névadónkról

Iskola veszi fel Bonifert Domonkos nevét. Ízlelgetem: Bonifert Domonkos Általános Iskola. Hová jársz? A Bonifertbe – hangzik a válasz, majd évek múltán  Ki volt Ő? Hát, ott van az életrajza az iskolánk folyosóján - mindenki elolvashatja. Egy nagyszerű tanár, egy tudós, amihez hozzátehetjük, hogy egy kiváló ember. 


Mielőtt Róla beszélünk, szólaljon meg Ő maga. Előveszem az 1992 – ben megjelent könyvét. Néhány tipikus problémaszituáció matematikából. A legelső oldalon egy soros ajánlás az Ő kézírásával. Utána a címlapon a kiadó: MOZAIK Oktatási Stúdió – Szeged. A következő lapon Bonifert Domonkos előszava. Ebből idézek két rövid bekezdést:
 „Ez az összeállítás elsősorban tehetséges diákoknak és az őket tanító tanároknak igyekszik segítséget nyújtani.
Az összeállítás 200 feladatot és azok megoldásait tartalmazza. A megoldások során a lehető legegyszerűbb eszközök használatára törekedtünk, ezért a példatár általános iskolai szakkörökön is használható. Egy – egy feladat – a feltételek alkalmas változtatásával – továbbfejleszthető, így a feladatok száma nagymértékben növelhető.”

Hogy hogyan, annak bemutatására a 170. oldalon lévő 8. feladatot idézem fel:
Felvehető –e a síkon négy pont úgy, hogy bármelyik kettő távolsága ugyanakkora legyen?
   A feladat a kisiskolások számára is érthető. Három ilyen pontig sokan el is jutnak, ezek egyenlő oldalú háromszöget alkotnak. A negyedik elhelyezése okoz gondot. Olyan, amely ettől a háromtól egyenlő távolságra van csak egy további pont képzelhető el, a háromszög köré írható kör középpontja. Ennek távolsága a csúcspontoktól viszont kisebb a háromszög oldalánál. Tehát a síkon nincs negyedik pont. Van- e valahol a térben? Ha az egyenlő oldalú háromszög síkjában, a háromszög köré írható kör középpontjában a síkra merőlegest állítunk, akkor ennek bármely, a síkon kívüli pontja a háromszög csúcspontjaitól ugyanolyan távolságra lesz. Ez a távolság (a derékszögű háromszög befogója és átfogója közti viszony miatt) mindig nagyobb lesz, mint a háromszög köré írt kör sugara és a merőlegesen lévő pont változtatásával tetszőlegesen növelhető. Amikor elérjük az egyenlő oldalú háromszög oldalának hosszát, megállunk. Megtaláltunk a negyedik pontot, amelyik az egyenlő oldalú háromszög pontjaival együtt egy szabályos tetraédert alkot. 

Az említett feladatból a diák is és a tanár is tanul. A diák új ismerethez jut, felfedezést tesz. A tanár azt tanulja meg, hogy hogyan vezesse rá a tanítványát arra, a hogy meglévő ismeretei felhasználásával megtalálja az új ismeretet. Hogyan mutassa meg azt, hogy bizonyos feltétel mellett valami nincs, és hogyan változtasson a feltételen, hogy legyen.
Mindez persze, „élőben” egészen más volt. Bonifert Tanár Úr hangszíne, kétkedő mosolya, egyetértő bólogatása és mindig megnyilvánuló segítőkészsége varázslattá változtatta a fenti száraz leírást. Ezért szerette Őt mindenki. Ezért vetődött fel egykori tanítványaiban, akik tanárokká váltak, hogy azt az iskolát, amelyben tanítanak, Róla nevezzék el. Egy ilyen névadás a tanári pályafutás legfelsőbb foka, amelyre csak a legkiválóbbak jutnak el. Ugyanakkor kifejezésre juttatja magának a tanári pályának a célját, amelyben a tanári munka lényege nem az, hogy maga a tanár alkosson az egész emberiség számára maradandó értéket, hanem hogy tanítványai sokaságából valaki képes legyen erre. Ez az elismerés fogalmazódik meg akkor, amikor egy nagy ember hálával említi meg az őt nevelő egykori tanítóit, tanárait. Ez fogalmazódik meg minden olyan esetben, amikor valaki megemlíti, hogy melyik iskolába járt. Én azt kívánom, hogy sokan és sokszor büszkén említsék meg: A Bonifert Domonkos Általános Iskolába jártam. A Bonifert Domonkos Általános Iskolának pedig azt kívánom, hogy sok tanítványából legyen olyan felnőtt, akiről büszkén mondhassa: Hozzánk járt iskolába.  
Bonifert Domonkos nevét már viseli a Bonifert Domonkos Matematika Verseny. Az Ifjú Tehetségekért Jövőnk Érdekében Egyesület és a Csongrád Megyei Matematika-, Fizikatanárok Szegedi Alkotóműhelye öt évvel ezelőtt tisztelte meg Bonifert Domonkos emlékét azzal, hogy több mint két évtizedes múltra visszatekintő nagysikerű matematika versenyét Róla nevezze el. Ez a verseny nemzetközi vált. A 2008/2009-es tanévben 48 magyarországi iskola 558 tanulója és 15 határon túli iskola 385 tanulója vett részt a verseny öt fordulóján. A döntőbe 249 –en jutottak be. Díjat nyert 70 ifjú matematikai tehetség. Közülük három Szemerédi Levente (Dr. Ungerné Debreczeni Ildikó tanítványa), Márton Dávid (Németh Lászlóné tanítványa) és Türr Erik (Pördiné Papp Erzsébet tanítványa) a szegedi Makkosházi Általános Iskola tanulói. Kívánom Nekik és tanáraiknak és a hozzájuk csatlakozó matematikát szerető diákoknak, hogy jövőre, immár a Bonifert Domonkos Általános Iskola növendékeiként újabb szép sikereket érjenek el.
Bonifert Domonkos szerény ember volt. Szinte hallom, ahogy mondja: Nem csak matematika van a világon. Valóban nem csak matematika, hanem még sok más tudomány és az azokat tanulók és tanítók. És azon túl maga az ember, aki alakítja maga körül a világot. Nem mindegy, hogy hogyan. Nem mindegy, hogy milyen példaképeket látva cseperedik fel a jövő embere. Nem mindegy, hogy felfedezi azt, hogy az életben nem az jelzi, hogy valaki megtalálta a helyét, hogy gazdag, hanem az, hogy olyan tevékenységet folytat, amit szívesen csinál, amihez tehetsége van. Mert mindenhez tehetség kell, csak kérdés, hogy az egyén rátalál-e a saját tehetségére, hivatására. Ebben segíthet sokat az iskola, sokat tehet az iskola vezetése, sokat tehetnek a tanárai.
Bonifert Domonkos megtalálta a maga hivatását és sokaknak segített, hogy utódaiként tanítványai is megtalálták hivatásukat. Szellemisége segítse utódait abban, hogy a Bonifert Domonkos Általános Iskola diákjai sikeresen találják meg a mindannyiunk jövőjét formáló hivatásukat!
 
 
Szeged, 2009. 12. 30.
 
                                                                                                                            (Szalay István)
                                                                                    a Bonifert Domonkos Alapítvány Kuratóriumának elnöke