Beiratkozás

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2017. márc. 13. 8:31   [ 2017. márc. 17. 3:15 frissítve ]


Tisztelt Szülők!

 

A 2017/2018. tanévre az első osztályos gyermekek beíratására az alábbi időpontokban van lehetőség:

2017. április 20. (csütörtök) 800-1900 óráig és

2017. április 21. (péntek) 800-1800 óráig

az igazgatóhelyettesi irodában (I. em. 43. ajtó)

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • gyermek születési anyakönyvi kivonata.
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
 • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (letölthető a mellékletből).
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:
  • óvodai szakvélemény,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye.
 • A szülők (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.
 • Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (letölthető a mellékletből).
 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázáshoz szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.
 • Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára (letölthető a mellékletből).


Husztáné Gyursánszki Erzsébet

intézményvezető

Ċ
. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola,
2017. márc. 16. 3:45
Ċ
. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola,
2017. márc. 16. 3:45
Ċ
. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola,
2017. márc. 16. 3:45
Comments