A matematikaverseny múltja és jelene

A Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaverseny múltja és jelene

 

Csongrád megyében 1987-ben indult matematikából levelező verseny az akkori szaktanácsadó, dr. Puskás Albertné kezdeményezésére Egyéni Levelező Verseny Matematikából címen. Az iskolán kívüli, szervezett tehetséggondozás iránti igény fokozódásának kielégítésére 1989-től a Csongrád Megyei Matematika-, Fizikatanárok Szegedi Alkotóműhelye szervezett formában vállalta e verseny feladatsorainak folyamatos összeállítását és a beküldött dolgozatok javítását, értékelését. E rendszer egyre szélesebb körben sikeresen működött Kis Matematikusok Levelező Versenye néven egészen a 2003-2004-es tanév végéig. Volt olyan tanév, hogy 1000 fölötti számban tornyosultak a beérkezett dolgozatok.

15 éve a Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaverseny nevet vette fel a verseny – a szervezők és a Bonifert Domonkos Alapítvány közös megállapodása alapján. A névadó iránti tisztelet sok, volt tanítványt, kedves ismerőst megmozdított, akik benevezték növendékeiket e folyamatos megmérettetésre. Jóval túlnőttük már a megye határait, az ország legkülönbözőbb részeiből érkeznek megoldások, sőt az országhatáron túli, magyar iskolákból is sokszáz lelkes diák vált kitartó versenyzőnkké.

A verseny hagyományosan négy levelező fordulóból és egy zárthelyi döntőből áll, hat évfolyamot mozgósít, 3.-tól 8. osztályig. A négy forduló minden feladatsora négy feladatot tartalmaz. Valamennyi beküldött megoldást az erre szerveződött zsűri (A Csongrád Megyei Matematika-, Fizikatanárok Szegedi Alkotóműhelyének tagjai) értékeli (gyakran szövegesen is), jó tanácsokkal látja el. A szervezést lebonyolító Ifjú Tehetségekért Jövőnk Érdekében Egyesület mindig visszajuttatja a levelező fordulók kijavított dolgozatait a versenyzőkhöz a további tanulságok leszűrése érdekében.

Nagy segítséget jelent minden érdeklődőnek, hogy a beérkezett tanulói munkák kiértékelése után a különösen érdekes, vagy tanulságosan szép ötleteket, megoldásokat is tartalmazó, részletesen kidolgozott megoldókulcsok  a verseny honlapján tanulmányozhatók.

A négy forduló után az összesített eredmények alapján az évfolyamok legjobbjai zárthelyi döntőn vesznek részt Szegeden (25-35 fő/évfolyam). Itt a legkiválóbb teljesítményt nyújtókat és felkészítő tanáraikat a döntő után pár héttel a Bonifert Domonkos Alapítvány és az Ifjú Tehetségekért Jövőnk Érdekében Egyesület egy műsoros délutánon, ünnepélyes keretek között elismerésben részesíti évről-évre.

Minden évben külön kitüntetett elismerésben részesül az a 8. osztályos, aki éveken át kimagasló eredményeket ér el. Közülük a legkiválóbb elnyeri a „Matematika Csillaga” címet. A díjat alapító Tatár István, Rátz Tanár Úr Életműdíjas nyugalmazott megyei szaktanácsadótól személyesen veheti át az oklevelet és a velejáró pénzjutalmat.

Örömteli tapasztalat, hogy a hat év folyamán folyamatosan versenyzők mennyit fejlődnek tudásban, a stabilan birtokolt ismeretek helyes alkalmazását tükröző megoldások kidolgozásában, a fogalmak pontos használatában, igényességben és ötletgazdagságban.

Ezek azok a személyiségjegyek, amelyeknek e verseny által történő gyarapodása az élet számtalan más területén is folyamatosan kamatoztatható.

Több volt versenyzőnk nevével találkozunk a középiskolai tanulmányi versenyeken, sőt (hazai és külföldi) egyetemi kutatócsoportok tagjai között is.

A 2017-2018-as tanévtől a Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaverseny házigazdája a Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola. Így természetes, hogy a döntőre és a díjkiosztó ünnepségre is itt kerül sor és a verseny anyagai is az iskola honlapjának egyik, könnyen elérhető oldalán megtalálhatók, a www.bonifert.sulinet.hu címen.

Így válik közkinccsé mindaz, amit a versenybizottság a versenyzőkkel együtt évről évre megalkot.

Örömhír, hogy a Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaverseny első 10 évének 3-4. osztályos anyaga ma már önálló kötetként is kézbe vehető.


 

Szeged, 2019. szeptember 3.

Juhász Nándor 
a Szegedi Alkotóműhely 
vezetője