Köszöntjük a Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola oldalán!

https://www.uni-neumann.hu/kezdolap
Szegedi Egyetem
https://iszeged.hu/program/mentorhalo-pedagogiai-rendezvenysorozat 
https://iskola-alma.hu/  
http://www.ujszechenyiterv.hu/ 
https://bgazrt.hu/hatartalanul-program-2019-evi-palyazati-kiirasok/   http://ofi.hu/hir/palyazati-felhivas-20192020-tanevre-szolo-okoiskola-cim-es-orokos-okoiskola-cim-elnyeresere


 

Bonifert-emléknap

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2020. szept. 13. 23:49

Ünnepi rádiós műsor keretében emlékeztünk meg névadónkról, dr. Bonifert Domonkos tanár úrról.
Iskolánk 2010. szeptember 1-je óta, tehát éppen 10 éve viseli a kiváló matematikatanár nevét.
A műsor tiszteletadás volt egy olyan tanáregyéniség iránt, akit a kollégái és a tanítványai nemcsak a nagy tudása, szakmai felkészültsége, széleskörű műveltsége, igényessége, hanem a közvetlensége, derűje, embersége, segítőkészsége miatt is szerettek és tiszteltek. Igazi példakép volt. Példaképekre pedig szüksége van mindannyiunknak.
A versekkel és zenékkel színesített műsorban közreműködött Franczia Fruzsina és Nyilasi Dominik 8.a valamint Bacsa Szilvia 8.b osztályos tanuló.
A megemlékezés végén a tanulóifjúság képviselői emlékkoszorút és virágcsokrot helyeztek el
dr. Bonifert Domonkos 
arcképénél.


 
 Ebédbefizetés

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2020. szept. 13. 23:48   [ 2020. szept. 15. 0:32 frissítve ]

Tisztelt Szülők!

Ebédbefizetés az iskolánkban nem lehetséges! 

Kérjük, hogy az ETELKA PORTÁL-on keresztül (https://etelkaportal.ngsz.hu/Login?ReturnUrl=%2f) vagy az NGSZ Központ pénztárban (6724 Szeged, Huszár u. 1.) intézzék az ebédbefizetést.

Új Intézményi Intézkedési Terv

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2020. szept. 11. 2:39   [ 2020. szept. 14. 1:51 frissítve ]

Kedves Szülők!


A járványügyi helyzet jelenlegi állása miatt az alábbiakkal egészítjük ki a pandémia idejére vonatkozó Intézményi Intézkedési Tervet:

·       Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Kérjük, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak az orvosi ellátásáról!

·       Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon marad, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet csak újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

·       A szülő köteles azonnal az iskolát értesíteni (hétvégén az osztályfőnököt), ha a gyermeknél koronavírus-gyanú áll fenn, vagy fertőzés igazolódik.

·       Szülő kizárólag az intézményvezető, vagy helyettes előzetes engedélyével léphet be az iskola épületébe, csak orrot és szájat elfedő maszkban, kézfertőtlenítéssel.

·       Kérjük a szülőket, hogy a gyermekek elvitelekor az iskola előtti kijelölt területen várakozzanak, és a sávos időbeosztást pontosan tartsák be!

·       A szeptemberi szülői értekezletek elmaradnak, az osztályfőnökök írásban tájékoztatják a szülőket.

·       A délelőtti, egyéni fogadóórán a pedagógus az iskolai telefonon érhető el.

·       Iskolai ügyekben kommunikációs csatornaként a KRÉTA rendszert használjuk. A szülőkkel a honlapon és az osztályközösségek levelezőrendszerein keresztül is osztunk meg információkat.

·       Az úszásoktatást és minden iskolán kívüli programot átmenetileg felfüggesztünk.

·       Az alsó tagozaton az osztályok a tantermükben tanulnak. Felső tagozaton a lehetőségektől függően minden osztály a saját tantermében marad, nem szaktantermekben folyik az oktatás.

·       A tízórai és az uzsonna elfogyasztása az osztálytermekben történik, nem az ebédlőben.

·       Az étkezéssel kapcsolatosan minden ügyintézés az NGSZ-en keresztül történik. Betegség esetén az étkezés lemondása kötelező, az étel elvitelére a továbbiakban nincs lehetőség.

A szabályok betartását és támogató együttműködésüket egészségünk 
védelme érdekében köszönjük!

 

Szeged, 2020. szeptember 9.                                                                                          Iskolavezetés

Tanévnyitó

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2020. szept. 9. 6:42   [ 2020. szept. 14. 2:32 frissítve ]

Intézményi Intézkedési Terv pandémia idejére

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2020. aug. 31. 8:22   [ 2020. aug. 31. 14:30 frissítve ]

Kedves Szülők!

 

A járványügyi helyzetre tekintettel, iskolaközösségünk védelme érdekében Intézményi Intézkedési Tervet dolgoztunk ki, mely részletesen tartalmazza a megelőzés érdekében hozott szabályokat. Ennek fontos elemei a követezőek:

1. Az iskola tájékoztatja a szülőket a járványügyi helyzettel összefüggő aktuális intézkedésekről, mely történhet az iskola honlapján, a Kréta felületen, e-mailen, szülői értekezleten, stb. A kapcsolattartás érdekében kiemelten fontos, hogy a szülők jelezzék az osztályfőnöknek, ha elérhetőségük megváltozik, illetve folyamatosan kísérjék figyelemmel az iskola honlapját.

2.   Az iskolába kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, jöhet. A szülőnek gondoskodnia kell orvosi vizsgálatról, amennyiben gyermekénél tüneteket észlel. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú áll fenn vagy a fertőzés igazolódik.

3. Az mindannyiunk érdekében a gyermekét kísérő és őt váró szülő az iskola épületébe nem jöhet be (kivétel a szeptember 1-jén, az elsős gyermekét kísérő szülő). Az intézménybe külső személy és a szülő is csak az orrot és szájat eltakaró maszkban, kézfertőtlenítést követően léphet be, amennyiben a személyes találkozás nem mellőzhető. Ezen esetekben időpont kérése és egyeztetése szükséges. Kérjük a szülőket, hogy egyéb esetekben telefonon tartsanak kapcsolatot, és az ügyintézés céljából lehetőség szerint az online felületeket részesítsék előnyben!

4.  A gyermekek számára kötelező a maszk viselése iskolába belépéskor, osztálytermen kívül, folyosón, mosdóban, ebédlői sorakozás alkalmával. A maszk viselése ajánlott, de nem kötelező a tanítási órákon, foglalkozásokon, szabad levegőn.

A szülőket arra kérjük, biztosítsák, hogy a gyermeküknél mindig legyen szájmaszk!

5.  Jó idő esetén a szabad levegőn, az iskola alsós és felsős udvarán, elkülönítetten gyülekeznek a gyerekek a tanítás megkezdése előtt 7.30-tól. Ezt megelőzően 7.00 órától, csak indokolt esetben, a szülő írásbeli kérelme alapján jöhetnek be a tanulók az iskola épületébe.


6.  A tanítás, illetve a délutáni foglalkozások befejezését követően a diákoknak azonnal haza kell menniük, nem csoportosulhatnak sem az iskolában, sem az iskola előtt.


7. Az alsó tagozatos napközis gyerekek hazamenetele sávos időbeosztás alapján történik. A napközivezetők lekísérik a csoportokat az iskola előtti területre, ahol felfestett osztályjelzések mutatják a napközis csoportok helyét a várakozó szülők részére.

A csoportok időbeosztása a következő:

15:55 – 4.b és 2.b

16:00 – 4.a és 2.a

16:05 – 3.a és 3.b

16:10 – 1.a és 1.b

A 16.30-kor vagy később távozó gyerekeket a bejárati ajtón kívülre kísérik a pedagógusok.

 

8. A szülői értekezleteket, fogadóórákat három napra bontva tartjuk meg. Ezeken tanulónként csak egy szülő megjelenését kérjük, végig szájmaszk viselése mellett.

A teljes Intézményi Intézkedési Terv megtekinthető a csatolt linken, illetve mellékletben.

 

Iskolavezetés

 


COVID-szabály

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2020. aug. 12. 0:08   [ 2020. aug. 26. 0:33 frissítve ]

Tisztelt Szülők!

A járványügyi intézkedési terv alapján a következő szabályok vonatkoznak iskolánkra:

  1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermekek látogathatják.

  2. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról! A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van!

  3. Kérjük a szülőket, hogy gyermekük részére maszkot minden nap biztosítsanak, táskájukban mindig legyen! 

  4. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése ajánlott, de nem kötelező.

  5. Szülők számára a maszk viselése és a kézfertőtlenítő használata kötelező az iskola épületében. A szülői értekezleteken gyermekenként csak egy (tüneteket nem mutató) szülő vegyen részt!

  6. A kis elsőseinket első nap egy szülő bekísérheti, szigorúan maszkban.

  7. Kérjük, hogy a reggeli felügyeletet nem igénylő gyerekek lehetőség szerint legkésőbb 745-re érkezzenek az iskolába.

  8. Mind az intézmény területén belül, mind az intézmény épülete előtt a csoportosulás szigorúan tilos!

Iskolavezetés
Ballagási videók

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2020. jún. 25. 6:30   [ 2020. jún. 25. 23:31 frissítve ]

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

Az alábbi linkekre kattintva tekinthetőek meg a ballagási videók: 

Beiskolázási támogatás Szegeden

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2020. máj. 28. 0:25   [ 2020. máj. 28. 0:54 frissítve ]

Kedves Szegedi Szülő!

2020-ban is minden 1-8. évfolyamos, állandó szegedi lakhellyel rendelkező gyermek tanévkezdését 10 ezer forintos támogatással segíti Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a szolidaritás jegyében.
Ahhoz, hogy a 2020-2021-es tanévben az 1-8. évfolyamos gyermekük után járó 10 ezer forintot megkaphassák, kérem, hogy az igénylésüket az Ügyfélkapus regisztrációt - ha Ön már rendelkezik Ügyfélkapus azonosítóval, akkor a belépést - követően a https://elugy.hu/szeged/ugytipusok honlapon tegyék meg a Beiskolázási támogatás igénylése űrlapot kitöltve, 2020. szeptember 15-éig!
A beiskolázási támogatás igénylése Ügyfélkapu nélkül az alábbi beiskolázási igénylőlap kitöltésével, aláírásával és a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Irodájába eljuttatva (6720 Szeged, Széchényi tér 11.) is megtehető.


Felügyeleti igény

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2020. máj. 21. 8:11   [ 2020. máj. 22. 1:06 frissítve ]

Tisztelt Szülők!

Felügyeleti igény felmérése:

1.     Gyermekfelügyelet június 26-ig iskolánkban
2.     Nyári szünet

A tantermen kívüli, digitális oktatás a tanév végéig, június 15-ig tart.

1)     Június 2-tól június 26-ig gyermekfelügyeletet, kiscsoportos konzultációt biztosíthatunk iskolánkban. A járványügyi helyzetre tekintettel mindannyiunk egészségének védelmében az alábbi feltételek mellett:

a)     egy tanteremben 5 fős gyerekcsoport tartózkodhat 1 pedagógussal;

b)     az 5-5 fős csoportok nem találkozhatnak egymással sem a folyosón, sem az udvaron, nem beszélgethetnek, nem játszhatnak együtt;

c)     ha egy osztályból 5-nél több tanuló jelentkezik, külön csoportba kerülnek, felügyeletüket nem az osztályfőnök látja el;

d)     a tanulóknak az iskolában maszkot, kesztyűt kell viselniük. Csak a tanteremben vehetik le, ahol a másfél méteres távolságot biztosítani tudjuk közöttük;

e)     A gyerekek egymással nem játszhatnak, beszélgetniük is a másfél méteres távolság betartásával lehet.

Kérjük, jelezzék az osztályfőnököknek május 26-án reggel 8 óráig, ha gyermekük számára felügyeletet igényelnek. Kérjük, hogy pontosan jelöljék meg, mely napokon, hány órától-hány óráig igénylik a felügyeletet. (Az ügyeletet 8-tól 17 óráig biztosíthatjuk!)

2.   Kérem, gondolja át, hogy a nyári szünetben 27. hét és a 34. hét (június 29-től augusztus 19-ig) közötti időszakban igényelne-e napközis tábori ellátást.

A 35. héten intézményünkben gyermekfelügyeletet biztosíthatunk.

Igénylési szándékukat az Igényfelmérés a napközis ellátásról nevű űrlapon jelezhetik május 26-án reggel
8 óráig. Kérem, törekedjen a pontos, egyértelmű visszajelzésre.

Az alábbi űrlapon előzetes igényfelmérést végzünk a napközis tábori ellátással kapcsolatban:

Szeged, 2020. május 21.

                                                                                        Husztáné Gyursánszki Erzsébet

                                                                                                    intézményvezető

2020. évi Önkormányzati Nyári Napközis Tábor jelentkezés

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2020. máj. 21. 1:47   [ 2020. máj. 21. 5:13 frissítve ]

Tisztelt Szülők!

A 2020. évi Önkormányzati Nyári Napközis Tábor a Szent-Györgyi Albert Agóra szervezésében,
az 1-6. osztályos tanulók számára a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI-ban (6723 Szeged, Építő utca 9.) valósul meg 2020. június 29-től, több turnusban.
A nagy érdeklődés miatt egy tanuló maximum 3 hétig vehet részt a napközis tábor programjaiban. A táborba történő jelentkezés nem jelenti automatikusan a hely biztosítását a gyermek számára, hiszen iskolánk turnusonként csak 8 főt küldhet.

A gyermekét táboroztatni szándékozó szülőktől kérjük, hogy a Jelentkezési lapot hiánytalanul kitölve, 2020. május 26-án 12 óráig szíveskedjenek visszaküldeni Pleskóné Rasztik Mária intézményvezető helyettes részére az iskola@bonifert.sulinet.hu e-mail címre!

Letölthető dokumentumok:


1-10 of 536