Köszöntjük a Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola oldalán!

https://www.uni-neumann.hu/kezdolap
Szegedi Egyetem
https://iszeged.hu/program/mentorhalo-pedagogiai-rendezvenysorozat 
https://iskola-alma.hu/  
http://www.ujszechenyiterv.hu/ 
https://bgazrt.hu/hatartalanul-program-2019-evi-palyazati-kiirasok/   http://ofi.hu/hir/palyazati-felhivas-20192020-tanevre-szolo-okoiskola-cim-es-orokos-okoiskola-cim-elnyeresere
Személyi jövedelemadója 1%-át a következő adószám megjelölésével ajánlhatja fel a
"Makkosházi Általános Iskoláért" Magánalapítványnak
: 18458271-1-06


 

Iskolánkba felvételt nyert leendő első osztályos tanulók

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2021. máj. 4. 1:30


Anyák napi köszöntő a 3. évfolyamtól az iskolai tanulói nevében

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2021. ápr. 27. 3:41   [ 2021. ápr. 27. 3:57 frissítve ]

Minden kedves anyukának és nagymamának köszönjük, hogy ránk bízták a legféltettebb kincsüket!
Boldog Anyák napját kívánunk!

anyák napja 2021.wmv


Ella néni

Fenntarthatósági Hét napköziben (2021. 04.19 - 23.)

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2021. ápr. 27. 2:49   [ 2021. ápr. 27. 3:42 frissítve ]

Ökoiskolai célkitűzésünk, hogy tanulóink legyenek tisztában a legégetőbb környezeti problémákkal, gyakorolják a szelektív hulladékgyűjtést és az újrahasznosítást. Ennek szellemében ezen a héten a tantermi oktatásban résztvevő alsós napközis csoportok kiállítást rendeztek hulladék anyagokból készült tárgyaikból iskolánk aulájában. Április 22-én különböző foglalkozásokon emlékeztek meg a Föld Napjáról. Az 1. b osztályosok tavaszi virágokat is ültettek az iskolaudvarán.

Köszönjük a szülők lelkes együttműködését a projekt segítésében!
Közétkeztetés

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2021. ápr. 15. 6:492021. évi Önkormányzati Nyári Napközis Tábor

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2021. ápr. 13. 3:39   [ 2021. ápr. 13. 3:40 frissítve ]

Tisztelt Szülők!

A 2021. évi Önkormányzati Nyári Napközis Tábor a Szent-Györgyi Albert Agóra szervezésében,
az 1-6. osztályos tanulók számára a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI-ban (6723 Szeged, Építő utca 9.) valósul meg 2021. június 28-tól, több turnusban.
A nagy érdeklődés miatt egy tanuló maximum 3 hétig vehet részt a napközis tábor programjaiban. A táborba történő jelentkezés nem jelenti automatikusan a hely biztosítását a gyermek számára, hiszen iskolánk turnusonként csak 8 főt küldhet.

A gyermekét táboroztatni szándékozó szülőktől kérjük, hogy a Jelentkezési lapot hiánytalanul kitölve, 2021. április 21-ig szíveskedjenek visszaküldeni Pleskóné Rasztik Mária intézményvezető-helyettes részére az iskola@bonifert.sulinet.hu e-mail címre!

Letölthető dokumentumok:

Adatlap

Beiratkozás iskolánkba

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2021. ápr. 1. 11:15   [ 2021. ápr. 12. 1:44 frissítve ]

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ! 

Tájékoztatjuk Önt, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig lesz nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon vagy e-mailben) az intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

Ø  Személyes megjelenés az iskolában csak előzetesen megbeszélt időpontban lehetséges!

Egyeztetés a 62/ 547-027-es telefonszámon Kovács Istvánné iskolatitkárral.

Ø  A beiratkozáshoz szükséges, letölthető dokumentumok:

o   Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

o   Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

o   Nyilatkozat az etika/hit-és erkölcstan tantárgyválasztásáról

Ø  A beiratkozáshoz szükséges egyéb dokumentumok:

o   A gyermek születési anyakönyvi kivonata

o   A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

o   A gyermek nevére kiállított TAJ-kártya

o   A gyermek nevére kiállított lakcímkártya

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezés, legkésőbb 2021. április 23-ig dönt az iskola a gyermekek felvételéről, és ezután küldi el a tájékoztatását Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan vagy az etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. A hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információk az iskola honlapján a Hitoktatás menüpontban megtekinthetőek.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Szegedi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

                                                                                                            Köszönjük megtisztelő bizalmát! 

                                  Iskolavezetés

Beiratkozási szándéknyilatkozat

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2021. márc. 26. 3:52

Tisztelt Szülők!

Kérjük Önöket, hogy az iskolánkba történő elsős tanulók beiratkozáshoz töltsék ki a Szándéknyilatkozatot és bescannelve küldjék el az iskola@bonifert.sulinet.hu e-mail címre.

Iskola vezetősége

Balatonkenesei Gyermek- és Ifjúsági Tábor (2021)

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2021. márc. 19. 4:35   [ 2021. márc. 19. 4:39 frissítve ]

Tájékoztatjuk az érdeklődő szülőket, hogy az NGSZ idén is szervez Balatonkenesén Nyári táborokat, melyekről részletes információ a www.ngsz.hu oldalon olvasható. Jelentkezési határidő: 2021. április 6. Jelentkezés: https://tabor.ngsz.hu/

A leendő elsősök beiratkozása

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2021. márc. 17. 2:10Elfelejtett jelszó

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2021. márc. 11. 23:46   [ 2021. márc. 11. 23:47 frissítve ]

Tisztelt Szülők!

Kérjük Önöket, hogy elfelejtett jelszóval kapcsolatos problémát a rendszergazda@bonifert.sulinet.hu e-mail címen jelezzék.

1-10 of 566