Köszöntjük a Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola oldalán!

  http://www.okoiskola.hu/

Játékos iskolaelőkészítő foglalkozások

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola,


Fogalmazásverseny

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2017. márc. 21. 1:31


Alapítványi est

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2017. márc. 20. 6:24


Március 15-ei ünnepség

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2017. márc. 16. 6:45   [ 2017. márc. 16. 6:50 frissítve ]

Március 14-én ünnepeltük az iskola tornatermében az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulójátA műsorban a 7. évfolyam tanulói szerepeltek. A kamarakórusban és 1-1 vers előadásában alsósokat is hallhattunk.
A műsort szerkesztette és rendezte Szappanosné Mihály Zsuzsanna és Urbán Erzsébet.Zrinyi Ilona Matematikaverseny

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2017. márc. 14. 1:52

Gratulálunk Szabó Ferenc 5.a osztályos tanulónak a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen elért 
6. helyezéséhez.


Beiratkozás

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2017. márc. 13. 8:31   [ 2017. márc. 17. 3:15 frissítve ]


Tisztelt Szülők!

 

A 2017/2018. tanévre az első osztályos gyermekek beíratására az alábbi időpontokban van lehetőség:

2017. április 20. (csütörtök) 800-1900 óráig és

2017. április 21. (péntek) 800-1800 óráig

az igazgatóhelyettesi irodában (I. em. 43. ajtó)

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • gyermek születési anyakönyvi kivonata.
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
 • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (letölthető a mellékletből).
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:
  • óvodai szakvélemény,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye.
 • A szülők (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.
 • Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról (letölthető a mellékletből).
 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázáshoz szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.
 • Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára (letölthető a mellékletből).


Husztáné Gyursánszki Erzsébet

intézményvezető

Nyertünk a pingvinekkel

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2017. márc. 10. 0:43   [ 2017. márc. 10. 0:46 frissítve ]

Iskolánk alsó tagozatos diákjainak alkotásaival részt vett a ”Pingvin party a Nyitra utcában!” elnevezésű fotópályázaton, melyet a Nyitra utcai Pingvin Patika szervezett.
Mivel iskolánk tanulói készítették a legtöbb munkát, megnyertük az 50.000 Ft-os vásárlási utalványt, melyet a Decathlon áruházban sportszerekre fogunk elkölteni.

Pénz7

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2017. márc. 10. 0:37

A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete iskolánkban ( ​március 6-10.)


SZEDEÁK kosárpalántáink

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2017. márc. 9. 0:41   [ 2017. márc. 9. 0:53 frissítve ]

2.a/b
  

4.a/b

Makkosházi Matematikaverseny

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2017. márc. 8. 5:08   [ 2017. márc. 14. 2:54 frissítve ]

Versenyfelhívás

Iskolánk a 2016/2017-es tanévben is megrendezi a Makkosházi Matematikaversenyt, melyre szeretettel várjuk a matematikában jártas diákokat.

A verseny időpontja 2017. április 10. (hétfő) 14 óra

A versenyre nevezhet:

Általános tantervű kategóriában:

 •   Szeged város általános iskolái 5-8. évfolyamáról iskolánként 4 tanuló.

Tagozatos (emelt szintű) tantervű kategóriában:

 •  Szeged város általános iskolái 5-8. évfolyamáról iskolánként 8 tanuló.
 •  Szeged város gimnáziumai 7-8. évfolyamáról iskolánként 4 tanuló.
 •  Csongrád megye matematika tagozatos általános iskolái 5-8. évfolyamáról iskolánként 8 tanuló.

A versenyfeladatok az általános iskola törzs anyagára épülnek, azok alkotó alkalmazását, logikus gondolkodást, kreativitást igényelnek a tanulóktól.

Részletes programismertetés a weblapunkon olvasható: www.bonifert.sulinet.hu/makkosmatek

Nevezni az iskola honlapján található űrlap kitöltésével lehet.

Bővebb felvilágosítás igazgato.bonifert.iskola@int.ritek.hu címen kérhető.

Kérjük, hogy a nevezéseket 2017. március 31-ig szíveskedjenek feltölteni.

                                                                             

 

Husztáné Gyursánszki Erzsébet


igazgató

Szeged, 2017. március 8.

1-10 of 218