Köszöntjük a Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola oldalán!

https://www.uni-neumann.hu/kezdolap
Szegedi Egyetem
https://iszeged.hu/program/mentorhalo-pedagogiai-rendezvenysorozat 
https://iskola-alma.hu/  
http://www.ujszechenyiterv.hu/ 
https://bgazrt.hu/hatartalanul-program-2019-evi-palyazati-kiirasok/   http://ofi.hu/hir/palyazati-felhivas-20192020-tanevre-szolo-okoiskola-cim-es-orokos-okoiskola-cim-elnyeresere


 

Logikaverseny

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola,

Gratulálunk Szamkó Szabolcsnak a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola által meghirdetett
Országos Logikaversenyen elért 
II. helyezéséhez!

Őszi ÖKOnap

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2020. okt. 1. 4:27

Rajzpályázat

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2020. szept. 30. 6:24


Közétkeztetés információk

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2020. szept. 28. 3:46   [ 2020. okt. 14. 5:59 frissítve ]

Tájékoztatás készpénzes NGSZ központi befizetési napok biztosításáról


A járványügyi helyzet miatt kérjük, továbbra is az

ETELKA Portálon keresztüli online bankkártyás befizetést részesítsék előnyben.

(Új regisztrációs igény küldhető a kozetkeztetes@ngsz.hu e-mail címre a gyermek adatainak és a regisztrálni kívánt e-mail cím megadásával).

Központi készpénzes étkezési térítési díj beszedés:

Helyszín: NGSZ Központ

Cím: 6724 Szeged, Huszár u. 1.

Telefon: 62/561-960


A továbbiakban is, amennyiben nincs lehetőség a portálos fizetésre, a havi térítési díj készpénzben történő befizetésére az NGSZ hivatalos honlapján (www.ngsz.hu) egy hónappal előre kihirdetett befizetési napokon van lehetőség.

Az ingyenes étkezők  havi étkezése az ETELKA portálon, vagy e-mailben (étkező neve, születési dátuma, anyja neve, köznevelési intézmény megnevezése, igényelt napok étkezésének megjelölésével) továbbra is megrendelhető, nem szükséges a személyes ügyintézés.

Távollét, betegség esetén nincs lehetőség iskolánkban az ételhordós ebédelvitelre. Ilyen esetben legkésőbb a lemondani kívánt napot megelőző munkanap 9 óráig lehet lemondani az étkezést.

Bonifert-emléknap

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2020. szept. 13. 23:49

Ünnepi rádiós műsor keretében emlékeztünk meg névadónkról, dr. Bonifert Domonkos tanár úrról.
Iskolánk 2010. szeptember 1-je óta, tehát éppen 10 éve viseli a kiváló matematikatanár nevét.
A műsor tiszteletadás volt egy olyan tanáregyéniség iránt, akit a kollégái és a tanítványai nemcsak a nagy tudása, szakmai felkészültsége, széleskörű műveltsége, igényessége, hanem a közvetlensége, derűje, embersége, segítőkészsége miatt is szerettek és tiszteltek. Igazi példakép volt. Példaképekre pedig szüksége van mindannyiunknak.
A versekkel és zenékkel színesített műsorban közreműködött Franczia Fruzsina és Nyilasi Dominik 8.a valamint Bacsa Szilvia 8.b osztályos tanuló.
A megemlékezés végén a tanulóifjúság képviselői emlékkoszorút és virágcsokrot helyeztek el
dr. Bonifert Domonkos 
arcképénél.


 
 Ebédbefizetés

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2020. szept. 13. 23:48   [ 2020. szept. 15. 0:32 frissítve ]

Tisztelt Szülők!

Ebédbefizetés az iskolánkban nem lehetséges! 

Kérjük, hogy az ETELKA PORTÁL-on keresztül (https://etelkaportal.ngsz.hu/Login?ReturnUrl=%2f) vagy az NGSZ Központ pénztárban (6724 Szeged, Huszár u. 1.) intézzék az ebédbefizetést.

Új Intézményi Intézkedési Terv

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2020. szept. 11. 2:39   [ 2020. szept. 14. 1:51 frissítve ]

Kedves Szülők!


A járványügyi helyzet jelenlegi állása miatt az alábbiakkal egészítjük ki a pandémia idejére vonatkozó Intézményi Intézkedési Tervet:

·       Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Kérjük, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak az orvosi ellátásáról!

·       Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon marad, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet csak újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

·       A szülő köteles azonnal az iskolát értesíteni (hétvégén az osztályfőnököt), ha a gyermeknél koronavírus-gyanú áll fenn, vagy fertőzés igazolódik.

·       Szülő kizárólag az intézményvezető, vagy helyettes előzetes engedélyével léphet be az iskola épületébe, csak orrot és szájat elfedő maszkban, kézfertőtlenítéssel.

·       Kérjük a szülőket, hogy a gyermekek elvitelekor az iskola előtti kijelölt területen várakozzanak, és a sávos időbeosztást pontosan tartsák be!

·       A szeptemberi szülői értekezletek elmaradnak, az osztályfőnökök írásban tájékoztatják a szülőket.

·       A délelőtti, egyéni fogadóórán a pedagógus az iskolai telefonon érhető el.

·       Iskolai ügyekben kommunikációs csatornaként a KRÉTA rendszert használjuk. A szülőkkel a honlapon és az osztályközösségek levelezőrendszerein keresztül is osztunk meg információkat.

·       Az úszásoktatást és minden iskolán kívüli programot átmenetileg felfüggesztünk.

·       Az alsó tagozaton az osztályok a tantermükben tanulnak. Felső tagozaton a lehetőségektől függően minden osztály a saját tantermében marad, nem szaktantermekben folyik az oktatás.

·       A tízórai és az uzsonna elfogyasztása az osztálytermekben történik, nem az ebédlőben.

·       Az étkezéssel kapcsolatosan minden ügyintézés az NGSZ-en keresztül történik. Betegség esetén az étkezés lemondása kötelező, az étel elvitelére a továbbiakban nincs lehetőség.

A szabályok betartását és támogató együttműködésüket egészségünk 
védelme érdekében köszönjük!

 

Szeged, 2020. szeptember 9.                                                                                          Iskolavezetés

Tanévnyitó

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2020. szept. 9. 6:42   [ 2020. szept. 14. 2:32 frissítve ]

Intézményi Intézkedési Terv pandémia idejére

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2020. aug. 31. 8:22   [ 2020. aug. 31. 14:30 frissítve ]

Kedves Szülők!

 

A járványügyi helyzetre tekintettel, iskolaközösségünk védelme érdekében Intézményi Intézkedési Tervet dolgoztunk ki, mely részletesen tartalmazza a megelőzés érdekében hozott szabályokat. Ennek fontos elemei a követezőek:

1. Az iskola tájékoztatja a szülőket a járványügyi helyzettel összefüggő aktuális intézkedésekről, mely történhet az iskola honlapján, a Kréta felületen, e-mailen, szülői értekezleten, stb. A kapcsolattartás érdekében kiemelten fontos, hogy a szülők jelezzék az osztályfőnöknek, ha elérhetőségük megváltozik, illetve folyamatosan kísérjék figyelemmel az iskola honlapját.

2.   Az iskolába kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, jöhet. A szülőnek gondoskodnia kell orvosi vizsgálatról, amennyiben gyermekénél tüneteket észlel. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú áll fenn vagy a fertőzés igazolódik.

3. Az mindannyiunk érdekében a gyermekét kísérő és őt váró szülő az iskola épületébe nem jöhet be (kivétel a szeptember 1-jén, az elsős gyermekét kísérő szülő). Az intézménybe külső személy és a szülő is csak az orrot és szájat eltakaró maszkban, kézfertőtlenítést követően léphet be, amennyiben a személyes találkozás nem mellőzhető. Ezen esetekben időpont kérése és egyeztetése szükséges. Kérjük a szülőket, hogy egyéb esetekben telefonon tartsanak kapcsolatot, és az ügyintézés céljából lehetőség szerint az online felületeket részesítsék előnyben!

4.  A gyermekek számára kötelező a maszk viselése iskolába belépéskor, osztálytermen kívül, folyosón, mosdóban, ebédlői sorakozás alkalmával. A maszk viselése ajánlott, de nem kötelező a tanítási órákon, foglalkozásokon, szabad levegőn.

A szülőket arra kérjük, biztosítsák, hogy a gyermeküknél mindig legyen szájmaszk!

5.  Jó idő esetén a szabad levegőn, az iskola alsós és felsős udvarán, elkülönítetten gyülekeznek a gyerekek a tanítás megkezdése előtt 7.30-tól. Ezt megelőzően 7.00 órától, csak indokolt esetben, a szülő írásbeli kérelme alapján jöhetnek be a tanulók az iskola épületébe.


6.  A tanítás, illetve a délutáni foglalkozások befejezését követően a diákoknak azonnal haza kell menniük, nem csoportosulhatnak sem az iskolában, sem az iskola előtt.


7. Az alsó tagozatos napközis gyerekek hazamenetele sávos időbeosztás alapján történik. A napközivezetők lekísérik a csoportokat az iskola előtti területre, ahol felfestett osztályjelzések mutatják a napközis csoportok helyét a várakozó szülők részére.

A csoportok időbeosztása a következő:

15:55 – 4.b és 2.b

16:00 – 4.a és 2.a

16:05 – 3.a és 3.b

16:10 – 1.a és 1.b

A 16.30-kor vagy később távozó gyerekeket a bejárati ajtón kívülre kísérik a pedagógusok.

 

8. A szülői értekezleteket, fogadóórákat három napra bontva tartjuk meg. Ezeken tanulónként csak egy szülő megjelenését kérjük, végig szájmaszk viselése mellett.

A teljes Intézményi Intézkedési Terv megtekinthető a csatolt linken, illetve mellékletben.

 

Iskolavezetés

 


COVID-szabály

. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, 2020. aug. 12. 0:08   [ 2020. aug. 26. 0:33 frissítve ]

Tisztelt Szülők!

A járványügyi intézkedési terv alapján a következő szabályok vonatkoznak iskolánkra:

  1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermekek látogathatják.

  2. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról! A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van!

  3. Kérjük a szülőket, hogy gyermekük részére maszkot minden nap biztosítsanak, táskájukban mindig legyen! 

  4. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése ajánlott, de nem kötelező.

  5. Szülők számára a maszk viselése és a kézfertőtlenítő használata kötelező az iskola épületében. A szülői értekezleteken gyermekenként csak egy (tüneteket nem mutató) szülő vegyen részt!

  6. A kis elsőseinket első nap egy szülő bekísérheti, szigorúan maszkban.

  7. Kérjük, hogy a reggeli felügyeletet nem igénylő gyerekek lehetőség szerint legkésőbb 745-re érkezzenek az iskolába.

  8. Mind az intézmény területén belül, mind az intézmény épülete előtt a csoportosulás szigorúan tilos!

Iskolavezetés
1-10 of 539