Leadership Team

Principal: Wei Zhang
Advisor to Principal: Yan Li
CTE and CTC Curriculum Coordinator: Xiaojun Qin
Facility Coordinator: Xiao Zhang
Financial Manager – Income: Yuangfang Gao
Event Organizer, Extra Curriculum Coordinator: Mandy Liu
Volunteer Coordinator: Qunying Zheng
Public Relations, By-Law and Policy Maker: Xiaoyue Chen

Comments