Sælerne

De forskellige farver: Klassekalenderskolekalender og Frits.