Leoparderne på Børnenes Friskole
De forskellige farver: Lektiekalenderklassekalenderskolekalender og fødselsdage