4.2.27: OFFICE: RITA LARSSON

Location: Tranesgården, Diligensvägen 11, Skåne Tranås, 273 92 Tomelilla
Date Visited: 19/08/2016
Datum Point: 55.613619, 13.994500
Images/Information: BBC DVD; Ian S. Bolton.

Scene 29
Image 0217

©2016 Ian S. Bolton
Image 0217a

Image 0218

©2016 Ian S. Bolton
Image 0218a

Image 0219

©2016 Ian S. Bolton
Image 0219a

Image 0220

©2016 Ian S. Bolton
Image 0220a

Image 0221

©2016 Ian S. Bolton
Image 0221a

Image 0222

©2016 Ian S. Bolton
Image 0222a

Image 0226

©2016 Ian S. Bolton
Image 0226a

Image 0227

©2016 Ian S. Bolton
Image 0227a

Image 0228

©2016 Ian S. Bolton
Image 0228a

Image 0230

©2016 Ian S. Bolton
Image 0230a

Image 0231

©2016 Ian S. Bolton
Image 0231a

Image 0233

©2016 Ian S. Bolton
Image 0233a

Image 0234

©2016 Ian S. Bolton
Image 0234a

Image 0235

©2016 Ian S. Bolton
Image 0235a

Image 0236

©2016 Ian S. Bolton
Image 0236a