4.2.24: CARAVAN: HANNAH HJELMQVIST

Location: Adjacent to Österlenkryddor, Karlsfältsvägen 363, 271 73 KÖPINGEBRO
Datum Point: 55.468160, 13.925498 (approx.)
Images/Information: BBC DVD; Ian S. Bolton
Notes: 

Scene 25
Image 0193

Image 0194

Scene 42
Image 0407

Image 0408

Scene 61
Image 0512

Image 0513