eTrader demoE-trading aplikacija namijenjena je krajnjim korisnicima (klijentima brokerske kuće) i omogućava im kompletan uvid u njihovo trgovanje. Glavne karakteristike ove aplikacije su:
  • visok nivo sigurnosti (putem ličnog digitalnog sertifikata);
  • jednostavno popunjavanje zahtjeva za unos, izmjenu ili povlačenje naloga;
  • pregled portfelja i novčanog stanja sa trenutnim ažuriranjem;
  • pregled tržišnih podataka (cijena, dubina tržišta, poslovi);
  • praćenje unosa i izvršavanja naloga u realnom vremenu;
  • pregled aktivnih naloga i e-trading zahtjeva;
  • praćenje naloga u dubini tržišta;
  • alarmi (obavještenja o promjenama na tržištu).

Start meni eTrader aplikacije