Sistemski zahtjevi

Za korištenje aplikacije korisniku je potreban samo web browser.
Za optimalne performanse mogu se koristiti zadnje verzije web browser-a nove generacije kao što su:
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Safari
Preporučuje se korišćenje posljednje verzije Google Chrome web browser-a.
Web browser Internet Explorer nije podržan.


Minimalno: Intel Core 2 CPU, 2 GB RAM, broadband pristup Internetu, 19" monitor (minimalna rezolucija 1600x900);
Preporučeno: Intel Core i3 CPU, 4 GB RAM, broadband pristup Internetu, 22" monitor;


Info:
Izgled aplikacije je sličan Windows-ovom interfejsu, pa se korisnici mogu veoma brzo priviknuti na rad.

Karakteristike aplikacije su: 
  • Start dugme - kroz koje su dostupni svi osnovni prozori,
  • Taskbar - radna traka sa aktivnim prozorima,
  • Dostupna četiri desktopa za raspored prozora,
  • Rad sa prozorima - mogućnost otvaranja više istih/različitih prozora, njihovog raspoređivanja, zatvaranja, minimiziranja i slično.