Uputstvo za instaliranje sertifikata

Da bi korisnik mogao da pristupu web aplikaciji prvo je potrebno da preuzme fajl digitalnog sertifikata sa odgovarajuće web stranice i instalira ga na računar.


Lični digitalni sertifikat, koji generiše administrator (broker), potvrđuje korisnikov identitet i obezbjeđuje enkripciju podataka koji se razmjenjuju između korisnika i druge strane kao udaljenih strana.VAŽNO:


1) Nakon generisanja sertifikata od strane administratora (brokera), digitalni sertifikat se može samo jednom preuzeti sa odgovarajuće web stranice.


2) Preglednik Internet Explorer nije podržan.


3) Korisnik može pristupiti aplikaciji samo sa računara na kome je instaliran njegov digitalni sertifikat, pa ako želi da koristi više računara za pristup aplikaciji potrebno je da ima sačuvan digitalni sertifikat na prenosnom mediju (USB i sl.) ili u svom web mail-u, jer se on samo jednom može preuzeti.

4) Korisnik može zatražiti od administratora da mu izda novi digitalni sertifikat, ali u tom slučaju prethodni sertifikat postaje nevažeći.

5) Ukoliko korisnik u toku rada želi da promijeni korisnički sertifikat kojim se konektuje na
 aplikaciju (npr. ukoliko je instalirao novi, ili želi da se prijavi pod drugim nalogom), neophodno je da restartuje preglednikIzbor sertifikata se pamti tokom cijele sesije i neće se ponovo ponuditi korisniku do sljedećeg starta preglednika.


6) Dva različita korisnika mogu imati instalirane certifikate na istom računaru, ali je potrebno prilikom prijave izabrati sertifikat koji pripada korisniku.