Broker Office

Broker Office je softverski paket namijenjen brokerskim kućama. Sastoji se od dvije aplikacije:
  1. eBroker aplikacija za brokere;
  2. eTrader  etrading aplikacija za klijente brokerske kuće.


Aplikacije su web orijentisane, što znači da korisnici ne instaliraju nikakav poseban softver na svoj računar, dovoljan je samo Internet preglednik (https protokol).

Za pristup ovim aplikacijama korisniku su potrebni korisničko ime, lozinka i odgovarajući sigurnosni sertifikat.

Izgled aplikacija je sličan Windows-ovom interfejsu, pa se korisnici mogu brzo priviknuti na rad.
Neki od prepoznatljivih elemenata su:
  • Start meni (lijevi donji ugao prozora);
  • Radna traka (taskbar);
  • Rad sa prozorima (mogućnost otvaranja više istih/različitih prozora, njihovog raspoređivanja, zatvaranja, minimiziranja i slično) i sl.

Aplikacije u Broker Office-u su organizovane na način da se svi osnovni prozori (koji su prikazani u uputstvu) mogu otvoriti na dugme Start.
Ostale opcije i prozori se mogu otvoriti ili izborom iz trake menija u prozoru ili desnim klikom miša na izabrani red osnovnog prozora.

Tipka F11 na tastaturi služi za prikaz aplikacije preko cijelog ekrana.