1- Introducció

Benvinguts/es,

Aquest site presenta el projecte realitzat en el marc del desenvolupament de l'assignatura Disseny de Materials Didàctica i Entorns Digitals d'Aprenentatge del grau d'educació primària a FPCEE Blanquerna (URL). 

Es tracta de crear material didàctic per a una escola d'educació primària tractant les figures geomètriques i els angles.

Per començar cal veure el següent vídeo sobre la geometria i els angles!

Participants: Núria Amaro, Adriana Allué, Clàudia Hurtado, Eleonora Abbatelli, Alicia Jolly
Comments